Školáci ze Salmovy pracují s moderními technologiemi. Škola získala šest 3D tiskáren

5. ledna 2021, ostatní, přečteno: 1163×

V letošním školním roce se ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 zapojila do mezinárodního česko-rakouského projektu nesoucího název DigiMe. Do projektu, který je realizován v rámci programu Interreg, je zapojeno celkem 14 škol z Jihomoravského kraje. Zúčastněné školy mezi sebou spolupracují a vzájemně si vytvářejí inspiraci k naplnění projektových cílů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

ZŠ Salmova díky projektu získala šest kusů 3D tiskáren české firmy Prusa Research, která patří ke světové špičce v oboru. Již z prvních seznamovacích hodin bylo jednoznačně cítit nadšení dětí a jejich zápal pro práci s novou technikou. Realizace programu tak umožňuje nabídnout žákům mnohem atraktivnější vzdělávání v technické a digitální oblasti.

Žáci se seznamují s možnostmi technologie 3D tisku. FOTO archiv školy

Interreg DigiMe také poskytuje žákům jednorázové školení ve zvoleném zaměření. V případě ZŠ Salmova se bude jednat o stavebnici Lego Mindstorms, pomocí níž nahlédnou do základů robotiky. Celý projekt bude završen na začátku června hromadným setkáním všech zúčastněných škol při závěrečné soutěži.

Pro 3D tiskárny je ve škole plánováno široké využití. V první fázi půjde o tvorbu učebních pomůcek. Zde si žáci ve vzájemné spolupráci budou vytvářet širokou škálu výrobků – například modely atomů prvků, modely chemických sloučenin, chemické laboratorní nádobí, ale také modely těles do matematiky, modely historických objektů, historické reliéfy sídel, modely živočišné a rostlinné buňky, logo školy ve formě klíčenky, vykrajovátka na vánoční cukroví, popisky určené k různým účelům atd. Zábavnou formou se tak seznámí s programováním i potenciálem této moderní technologie. Po naplnění zadání projektu je plánováno využití aktivit žáků k tomu, aby se 3D tiskárny uplatnily i v dalších oblastech.

Česko-rakouské projekty mají již v ZŠ Salmova tradici. Kromě Interreg DigiMe, jehož přínosem je výrazné zvýšení kvality polytechnického vzdělávání, běží ve škole také projekt C4PE (Concepts for Professional Education in Border Regions) realizovaný ve spolupráci s rakouskou univerzitou v Krems. Obsahem projektu je kariérové poradenství pro žáky vyšších ročníků. V loňském roce se završil projekt BIG (Bildungskooperationen in der Grenzregion), jehož náplní byla výuky němčiny v nižších ročnících školy formou kroužků.

Z důvodu omezení v souvislosti s preventivními hygienickými opatřeními prozatím nebyl odpovídající prostor k plné realizaci všech projektových cílů. Všichni ve škole tak v současnosti doufají, že se epidemiologická situace začne brzy zlepšovat, výuka se společně s mnoha projekty zase rozběhne a žákům se tak opět naplno otevřou brány nového, nejen polytechnického, vzdělávání.

Jolana Průchová

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter