Zastupitelé upravili trojici vyhlášek, výše poplatků se ale nezměnila

27. ledna 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 1141×

Od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost trojice novelizovaných, resp. nových vyhlášek města. Blanenští zastupitelé nové znění dokumentů schválili na svém prosincovém zasedání. Jedná se o vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vyhlášku o místním poplatku ze psů a o vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Reagovali jsme na doporučení dozorové skupiny Ministerstva vnitra. Ve vyhláškách se tak změnila a zpřesnila některá ustanovení. Důležité ale je, že sazby všech poplatků zůstávají stejné jako v roce 2020. Například poplatek za odpad je i nadále 540 korun, což je nejnižší číslo mezi okresními městy na jižní Moravě,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Ve vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  například zastupitelé zrušili osvobození od poplatků pro politické strany, sjednotili sazbu pro volně ložené zboží a skládky a upravili také popis veřejných prostranství v městských částech.

Změnila se také vyhláška o místním poplatku ze psů. „V textu vyhlášky byla upřesněna sazba pro chov psa v jiných stavbách ve městě. Nově také platí, že majitelé, kteří v daném kalendářním roce dovrší věk 65 let, hradí v daném roce automaticky nižší sazbu poplatku ze psa, dřív se tato sazba snižovala až ode dne, kdy senior oslavil 65. narozeniny,“ upřesnila vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Upravené je také znění vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ta obsahuje doplněné a upřesněné podmínky pro osvobození a úlevy od tohoto poplatku, například pokud někdo pobývá v zahraničí, ocitl se v nápravném zařízeních a podobně. Zastupitelé také v dokumentu upřesnili termíny pro dokládání skutečností k výpočtu výše poplatku a aktualizovali výpočet maximálně možné výše poplatku pro rok 2021.

Seznamte se se všemi platnými obecně závaznými vyhláškami města.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter