Rekonstrukce vodovodu uzavře průtah centrem. Opraví se i povrchy vozovky

15. února 2021, tiskové zprávy, přečteno: 3122×

Rozsáhlou rekonstrukci vodovodu a na ni navazující opravu páteřních komunikací v centru Blanska chystá od března město ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací (Svazek). Centrum Blanska se kvůli práci na novém vodovodním řadu uzavře pro motoristy na více jak tři měsíce. Úplná uzavírka pro veškerá motorová vozidla, a to s výjimkou vozidel stavby a vozidel Integrovaného záchranného systému, je naplánovaná od 10. března do 30. června letošního roku.

„Současný vodovod je na hranici životnosti, proto Svazek plánuje rekonstrukci části kanalizace, vodovodu i vodovodních přípojek. Rozhodli jsme se tuto dlouhodobě plánovanou opravu využít a na opravu vodovodu navázat pokládkou nového asfaltového povrchu, výměnou přídlažeb a v některých místech také novými povrchy chodníků,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

Do stejného období město plánujeme zasadit také změnu trvalého dopravního značení na náměstí Svobody. Zde dojde k novému vodorovnému značení a upravení šíře stávajících parkovacích míst a také k trvalému zjednosměrnění výjezdu z parkoviště na náměstí u bývalého obchodního domu Družba.

„Víme, že dopravních staveb a s nimi souvisejících omezení je letos naplánováno více, proto žádáme veřejnost o shovívavost. Na druhou stranu se vše snažíme připravit tak, aby na sebe jednotlivé stavby navazovaly. A aby byl průtah centrem hotový například do doby, než v srpnu začnou práce na přemostění,“ dodal Jiří Crha.

Plánována uzavírka se dotkne Bezručovy ulice od výjezdu z okružní křižovatky s ulicí Dvorská směrem do centra, náměstí Svobody i Seifertovy ulice v úseku od křižovatky s Dolní Palavou po křižovatku s náměstím Svobody. Uzavřena bude také Rožmitálova ulice v úseku od náměstí Svobody po budovu městské knihovny a na ni navazující úsek náměstí Republiky až po zpomalovací pruh u Wanklova náměstí.

„V provozu i během rekonstrukce zůstane vjezd a výjezd na horní parkoviště na náměstí Republiky u Poduklí. Uzavřené části průtahu centrem budou řidiči osobních vozidel muset objet, ze Seifertovy ulice bude osobními automobily možné projet ulicí Dolní Palava na ulici Dvorskou a zpět na kruhový objezd Dvorská x Bezručova. Z kruhového objezdu na Sadové ulici povede objízdná trasa Smetanovou ulicí na Poříčí a dále ulicí Mlýnskou,“ popsala vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Podívejte se na plány uzavírek v pdf

„Pro nákladní dopravu a tranzit povede doporučená objízdná trasa po hlavním průtahu městem ulicí Svitavskou a Poříčí. Stejně tak všem motoristům, kteří nemusejí zastavovat v centru, doporučujeme, aby pro průjezd Blanskem maximálně využívali průtahu a do centra vůbec nezajížděli,“ doplnila Petra Skotáková s tím, že pohyb chodců by po dobu trvání uzavírky neměl být výrazně omezen.

Omezení se ale dotknou autobusových zastávek v dané lokalitě, ty po celou dobu uzavírky nebudou moci být obsluhovány. Z náměstí Svobody proto bude náhradní autobusová zastávka přemístěna na Dvorskou ulici naproti stávající zastávce u Galerie města Blanska, zastávka Seifertova se přemístí na autobusovou zastávku Poříčí naproti úřadu práce, autobusová zastávka z náměstí Republiky bude přesunuta na ulici Sadovou vedle parku.

Pokud budou práce postupovat rychleji, než předpokládá harmonogram, budou se kompletní dopravní uzavírky postupně měnit tak, aby řidiči nebyli omezeni více, než je nutné. „Prosíme všechny občany i dotčené podnikatelské subjekty o trpělivost a respektování dočasných dopravních opatření,“ doplnila Petra Skotáková.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter