Chodník i sítě v Horní Palavě se dočkají rekonstrukce. Milionové opravy začnou ještě letos

26. dubna 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 1233×

Hlavní spojnice centra města s rekreační oblastí Palava se dočká rekonstrukce. Mezi letošní investiční akce se totiž podařilo zařadit první etapu dlouho plánované opravy chodníku v ulici Horní Palava. Rekonstrukci úseku od zatrubnění palavského potoka až po workoutové hřiště začalo město připravovat už v roce 2014. Zpevnění povrchu ale musí předcházet celková rekonstrukce všech inženýrských sítí, oprava mostků i veřejného osvětlení a vybudování zálivů pro parkování.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Koordinace oprav všech sítí je časově hodně náročná. V těchto místech navíc nejde o klasický chodník, ale o takzvanou komunikaci se smíšeným provozem, kterou místní používají také pro příjezd ke svým nemovitostem. Náklady na opravu úseku dlouhého necelých 250 metrů se tak odhadem určitě vyšplhají přes deset milionů korun. Hlavně kvůli složité přípravě projektu, nutnosti zkoordinovat všechny práce a vysokým nákladům se tuto akci v uplynulých letech zatím nedařilo zařadit do rozpočtu,“ vysvětlil vedoucí investičního oddělení Marek Štefan.

Letos začne oprava první části chodníku. FOTO: Michal Záboj

Letos se opravu chodníku podaří zahájit díky mimořádnému rozpočtovému opatření, které schválili zastupitelé na svém březnovém zasedání. „Jde o velkou investici do relativně krátkého úseku chodníku, který vede kolem necelých dvou desítek domů, s ohledem na rostoucí počet lidí, kteří se v této lokalitě pohybují, jsme ji ale nechtěli déle odkládat,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha.

„Chodník využívají obyvatelé sídliště Sever a částečně i lidé ze Zborovců. Jde také o jednu z hlavních spojnic s rekreační oblastí Palava, kterou místní zejména v době mimořádných opatření používají při procházkách. Letos navíc dojde k dokončení bytových domů pod přehradou a počet lidí žijících v této oblasti se ještě zvýší,“ dodal Jiří Crha.

Vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková seznámila starostu Jiřího Crhu s plány na opravy Horní Palavy. FOTO: Michal Záboj

Kompletní rekonstrukce chodníku ústícího u workoutového hřiště, začne letos na podzim. Do konce roku by se měly realizovat opravy a přeložky sítí, na jaře v roce 2022 pak všechny ostatní práce. Kompletní rekonstrukce tohoto úseku tak potrvá zhruba 12 měsíců. Její součástí bude přeložení a oprava všech inženýrských sítí, oprava mostků, veřejného osvětlení, položení nových povrchů komunikace, výsadba nové zeleně a také vytvoření parkovacích zálivů.

„Právě s ohledem na složitou koordinaci projektu i jeho finanční náročnost je první etapa rekonstrukce rozdělená do dvou let. Navázat by na ni ale měla hned v roce 2023 druhá etapa rekonstrukce, která se bude týkat úseku zhruba od hřiště až po vyústění cesty z Lovětína, která spojuje Horní Palavu s blanenskou nemocnicí. Právě Lovětín prošel rekonstrukcí už loni,“ připomněl Marek Štefan.

Letos začne oprava první části chodníku v Horní Palavě. FOTO: Michal Záboj

Obyvatelé domů přiléhajících k chodníku v Horní Palavě, kteří se na město pravidelně obrací s žádostí o opravu, se alespoň částečných úprav dočkají ještě dříve. Oddělení komunální údržby v místech, kde je stav chodníku po zimě nejhorší, zajistí alespoň dočasné lokální vysprávky. Místa s největší terénní nerovností se provizorní úpravy dočkají v nejbližších týdnech. 

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter