V Blansku lidé za odpad zaplatí i letos 540 korun. Splatnost poplatku je do konce května

3. května 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 877×

Blansko jako jedno z mála měst nejen na jižní Moravě ani letos nezvýšilo poplatek za odpad. Obyvatelé tak už od roku 2013 platí 540 korun za rok. Přesto, že náklady na likvidaci odpadů ve městě každoročně narůstají. Například loni šlo z městského rozpočtu na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 25 milionů korun, letos to má být o další dva miliony korun více. Na poplatcích za odpad přitom město od obyvatel získá asi jen 11 milionů korun.

„Odpadové hospodářství vnímáme jako důležitou službu našim obyvatelům. Se vzrůstajícími cenami skládkovného a likvidace odpadů ve spalovnách však v poslední době skokově narůstají výdaje města. Už tak vysoké náklady jsou navíc zcela zbytečně dále navyšovány nutností likvidace černých skládek a úklidem po těch, kteří se chovají nezodpovědně. Je pro mě nepochopitelné, že někdo je schopen vyhodit odpadky jen tak na zem, nebo odložit k popelnici dveře od auta,“ uvedl starosta Jiří Crha a dodal: „I kdybychom zajišťovali úklid třikrát denně, bez ohleduplnosti občanů a respektování základních pravidel slušného chování není v silách města uklízet po každém neukázněném člověku.“

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zastupitelé schválili loni na svém prosincovém zasedání. Z ní vyplývá povinnost uhradit poplatek ve výši 540 korun. Tu mají fyzické osoby přihlášené ve městě a také fyzické osoby, které ve městě vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba. Místní poplatek je splatný každý rok do 31. května. Vyhláška pro obyvatele stanovuje také osvobození a úlevy. 

Minulý rok se ve městě vyprodukovalo dohromady asi 3 753 tun komunálního odpadu. Pro zajímavost – z pouličních odpadkových košů se vyvezlo přes 27 tun, bioodpad činil asi 1 750 tun, na celkovém množství se téměř osmi tunami podílel svoz vánočních stromků a více než 1 500 tun tvořil separovaný odpad.

Ve městě fungují také stroje na sběr psích exkrementů. Mnoho lidí netuší, že právě psí exkrementy lze vhazovat přímo do odpadkových košů. „Z hlediska likvidace odpadu není rozdíl mezi tím, zda se jedná o běžný odpad nebo o psí exkrementy. Není proto třeba v ulicích umisťovat speciální koše. Pokud pejskaři venčí svého čtyřnohého přítele na území města, mohou exkrementy v sáčku bez obav vyhodit do kteréhokoli odpadkového koše,“ podotkla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

V ulicích Blanska a v místních částech je nyní 111 separačních míst. Na nich mají obyvatelé k dispozici dohromady 481 kontejnerů, do kterých mohou ukládat papír, sklo nebo plasty. Počet kontejnerových stanovišť pro ukládání směsného komunálního odpadu u bytových domů město neeviduje, u rodinných domů je to asi 950 míst. Na pěti místech ve městě je možné odevzdat i použité jedlé tuky a oleje.

Obyvatelé mohou ukládat odpad také ve dvou sběrných střediscích odpadů – v Horní Lhotě a ulici Na Brankách. Biologicky rozložitelný odpad lze kromě odevzdávání ve speciálních hnědých kontejnerech vozit také přímo do městské kompostárny na Starém Blansku.

Kontejnery pro ukládání plastů se pravidelně vyváží každé úterý, z dvaadvaceti nejvíce exponovaných místa pak ještě v pátek. Nádoby na papír svozová firma vyprazdňuje vždy ve čtvrtek, třiadvacet nejvíce exponovaných míst i v pondělí.

Odpadkové koše se vysypávají ve městě vždy v pondělí a v pátek, v místních částech ve středu. Směsný komunální odpad se vyváží individuálně podle množství, někde jedenkrát, někde i vícekrát týdně. V místních částech se sváží pouze ve středu.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter