Stavba přemostění na Staré Blansko může začít. Kraj vybral zhotovitele

9. června 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 3059×

Po několika letech příprav dostává projekt přemostění na Staré Blansko konkrétní podobu. Vybrat se nyní podařilo zhotovitele stavby. Vítězem výběrového řízení se s nejnižší cenovou nabídkou stala firma Metrostav DIZ. Finální částka za jednu z největších dopravních staveb v kraji je více než 264 milionů korun.

„Díky intenzivnímu jednání mezi krajem, městem Blanskem a Ministerstvem dopravy zaplatí většinu z této sumy stát. Vítěz s nejnižší nabídkovou cenou, společnost Metrostav DIZ s.r.o., počítá se zahájením prací letos v srpnu, a to novostavbou okružní křižovatky na ulici Svitavská,“ uvedla Alena Knotková z odboru tiskových věcí a marketingu Jihomoravského kraje.

„Jsem moc rád, že se tuto stavbu podařilo dostat do fáze podpisu smlouvy. Pro město je toto zásadní téma, protože kdo zná situaci na přejezdu na Staré Blansko, ví, jaké kolony se zde tvoří a jak problematický je tento přejezd zejména pro složky Integrovaného záchranného systému JMK. Pevně věřím, že zhotovitel dodrží termín dokončení stavby. My se ze strany města budeme snažit o eliminaci vzniklých omezení souvisejících s touto stavbou,“ řekl starosta Jiří Crha.

Přemostění na Staré Blansko spojí břehy řeky Svitavy a zároveň překlene železniční koridor vedoucí z Brna do České Třebové. Celá stavba bude na obou březích napojena na stávající dopravní síť kruhovými objezdy – na ulici Svitavská a Brněnská.

Přemostění spojí břehy Svitavy a překlene železniční trať. Bude složit řidičům, cyklistům i pěším. Vizualizace: SUDOP

Unikátní tento projekt není pouze náklady, ale také podobou nového mostu, který bude sloužit motoristům, cyklistům, ale i pro pěší. „Je fakt, že takovéto mosty nestavíme každý den. S ohledem na to, že smontovaný mostní oblouk s vybetonovanou deskou bude umístěn na mostní pilíře výsuvem, bude celá realizace zajímavá i z technického pohledu. Tato stavba bude limitována také tím, že ji musíme zkoordinovat s termínem celkové výluky na železniční koridorové trati,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic JMK Zdeněk Komůrka.  

Stavba kruhového objezdu na průtahu Blanskem bude koordinována také s výstavbou rondelu na křížení ulic Mlýnská a Poříčí. Dopravní omezení související se stavbou mostu se dotknou až prázdninového provozu na silnicích. V té době už bude dokončen průtah městem, který v těchto dnech finišuje. Se stavbou přemostění se počítá také u aktuálně probíhající rekonstrukce inženýrských sítí v Brněnské ulici, na které dojde k napojení na druhý kruhový objezd. Část prací, např. pokládku optických kabelů, přeložky vysokého napětí nebo plynu, dělníci připravují již nyní, aby do opravené komunikace nemuseli již zasahovat.

Stávající podchod u železniční zastávky Blansko město se odstraní a vznikne nový čtyři metry široký podchod pod tratí. Vizualizace: SUDOP 

Se stavbou přemostění souvisí také zrušení úrovňového křížení trati u železniční zastávky Blansko město. V místě vznikne nový široký podchod pro pěší. Na obou stranách železničních kolejí vznikne prostor pro parkování, nebude chybět ani stání na kola nebo zastřešené prostory pro cestující.

 

   vložil: Kateřina Rumlová, redaktorka / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter