Rastislav opět vystoupil na Smetanově Litomyšli

8. srpna 2021, kultura, přečteno: 1583×

Smetanova Litomyšl, tradiční a významná kulturní akce u nás, je v letních a prázdninových dnech cílem nejen mnoha milovníků hudby, ale také přáním a dost možná i snem o účinkování mnohých interpretů nejen klasické hudby. V letošním roce 2021, již podruhé, měl možnost vystoupit na tomto svátku hudby i pěvecký sbor Rastislav Blansko. Přes organizační peripetie v souvislosti s vládními restriktivními protiepidemickými opatřeními a odložením celého festivalu 2020 o rok se letos podařilo koncerty uspořádat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rastislav účinkoval při slavnostní mši v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže, celebrované Mons. prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D. Pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska a za doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi byla během bohoslužby uvedena Missa Dominicalis Františka Xavera Brixiho – dílo dnes málo uváděné, avšak hudebně virtuózní a nadčasové.

Účastníci slavnostní bohoslužby tohoto svátku pospolitosti ve víře a vzájemné duchovní sounáležitosti (přítomných i včetně těch, kteří sledovali přenos ve Festivalových zahradách) tak mohli prožít slova útěchy i naděje, prosby i poděkování pro sebe, své blízké a všechny potřebné, to vše umocněno majestátními i lyricky jímavými tóny nádherného Brixiho díla.

Jednotlivé části mše také doplnila slavnostní a zároveň aktuální část oratoria Eliáš Nebojte se Felixe Mendelsohna-Bartholdyho a skladba Wolfganga Amadea Mozarta Laudate Dominum. Sólisté opery ND Brno, Daniela Straková-Šedrlová, Václava Krejčí Housková, Tomáš Kořínek (DJKT Plzeň) a Jan Šťáva, předvedli tradičně špičkové výkony a nemalou měrou přispěli k hlubokému hudebně duchovnímu zážitku všech zúčastněných.

Závěr slavnostní bohoslužby patřil prosbě za ochranu nás všech, obsažené ve Svatováclavském chorálu, který, stejně jako všechna ostatní uvedená hudební díla, mistrovsky doprovodil na varhany Petr Kolař, erudovaný brněnský hudebník.

Letošní Smetanova Litomyšl tak zůstane v paměti mnoha z nás a doufáme, že i posluchačů
a účastníků slavnostní bohoslužby, kterou jsme měli možnost v úctě a pokoře k dílu i příležitosti uvedení přednést, jako svátek hudby, interpretačního mistrovství a duchovního naplnění
ze společných festivalových dní.

Velmi si vážíme opakovaného pozvání na renomovaný národní festival.  Děkujeme našim významným dlouholetým podporovatelům – Jihomoravskému kraji a Městu Blansko.

Tamara Korešová

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení