Město nesouhlasí se skokovým navýšením záloh na teplo ze soustavy CZT. Chybí pro to zatím potřebné podklady

27. října 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 2027×

Aktuální situací související se zdražením energií a jejími dopady na vytápění pro odběratele ze systému CZT se na svém jednání v úterý pozdě odpoledne mimořádně zabývali blanenští radní. Ti nesouhlasí se skokovým až čtyřnásobným navýšením záloh, o kterém v uplynulých dnech informoval provozovatel CZT, společnost ZT energy  s. r. o.. Město jako vlastník soustavy centrálního zásobování teplem o tomto kroku provozovatele nebylo s předstihem informováno a nyní nemá podklady, které k tomu ZT energy vedly.

Samo město jako majitel soustavy CZT a současně odběratel části tepla ze systému CZT je současným vývojem nepříjemně zaskočeno. I když víme, že ceny stoupají napříč celým trhem s energiemi, takové skokové navýšení průběžných záloh město, coby koncový odběratel části tepla ze soustavy CZT, odmítá bez dalšího akceptovat. Od společnosti ZT energy totiž stále neobdrželo konkrétní podklady, které by podobný cenový nárůst vysvětlovaly.

„O navýšení ceny tepla jsme se dozvěděli z nového předpisu záloh, který ZT energy rozeslalo všem koncovým odběratelům. Město a jeho příspěvkové organizace jsou totiž také odběrateli tepla ze soustavy CZT. S podobným navýšením ovšem naše rozpočty nepočítají, podobně jsou na tom i ostatní odběratelé,“ popsala Petra Skotáková.

Společnost ZT energy skokový nárůst cen ještě před pár dny neavizovala ani na jednáních se zástupci vedení města. Výhled na příští rok zatím nedodala, upozornila totiž vedení města na potíže dosavadního dodavatele, přes kterého nakupovala plyn na burze. A informovala o ukončení činnosti původního dodavatele plynu a také o snaze nalézt nového dodavatele, který by nabídl řešení co nejvýhodnější pro koncového zákazníka.

Ani při těchto jednáních město jako vlastník soustavy CZT nebylo informováno, že by se zálohy za teplo měly oproti původně předpokládané částce tak razantně zvýšit.

„Zvýšení záloh na listopad a prosinec letošního roku zohledňuje přepočítání na novou předběžnou cenu tepla pro rok 2021, záloha na listopad a prosinec dorovná rozdíl v ceně tepla za celý rok, proto jsou zálohy o tolik zvýšené. K celé situaci došlo z důvodu aktuální energetické krize. Ceny zemního plynu se za poslední rok zvýšily o několik stovek procent. Náš dodavatel zemního plynu tuto situaci neustál a došlo k ukončení dodávek zemního plynu z jeho strany. Bohužel k této situaci došlo v tu nejhorší možnou dobu. Nejprve jsme museli získat dodavatele nového a tak v nákupu plynu začínáme od začátku, tj. naše nákupy zemního plynu odrážejí aktuální nepříznivý vývoj na trhu,“ uvádí Renata Nezvalová, jednatelka společnosti ZT energy, v dopise určeném pro odběratele.

Navýšit zálohy lze ovšem podle smlouvy města se ZT energy ovšem pouze dodatkem ke Smlouvě o dodávce tepelné energie. Ten nyní město coby odběratel tepla z CZT odmítlo se společností ZT energy bez dalšího uzavřít. Radní pro to v této chvíli nemají od firmy ZT energy potřebné podklady, které by navýšení opravňovaly.

„Rada nesouhlasí s uzavřením dodatku týkajícího se zvýšení záloh za dodávku tepelné energie pro období listopad a prosinec 2021. Vyzvali jsme společnost ZT energy s.r.o. k předání všech rozhodných podkladů pro kalkulaci ceny tepla a provoz soustavy CZT, včetně informací o ceně nakupované komodity, konkrétně plynu, i délce fixačního období. Dodané podklady by se měly týkat celého kalendářního roku 2021 a měly by prokazatelně potvrdit, že avizované razantní navýšení ceny tepla je nevyhnutelné,“ uvedl místostarosta Blanska Ivo Polák, který má CZT ve své gesci.

Podobný postup nyní město doporučilo také základním školám a dalším příspěvkovým organizacím, které s ním další postup konzultují.

„Obrací se na nás odběratelé z řad našich základních škol, příspěvkových organizací nebo zástupci některých SVJ (Sdružení vlastníků jednotek) a bytových družstev s dotazy, jak na neočekávané a skokové navýšení reagovat. Všechny subjekty jsme obratem informovali o výsledku jednání včerejší rady, informaci jsme rozeslali také na všechny organizace, které město zřizuje,“ popsala Petra Skotáková.

„Předpokládáme jednotný postup všech městem zřizovaných subjektů, tedy že v souladu se smlouvou vyjádří do konce října nesouhlas s rozpisem zvýšených záloh, který ZT energy rozeslalo. A že případné nedoplatky naše organizace uhradí až na základě řádného ročního vyúčtování,“ doplnila.

Jasná zatím není ani cena tepla na další rok. Kvůli krachu dodavatele plynu přislíbil provozovatel CZT dodat radě podklady pro stanovení kalkulačního vzorce na rok 2022 v průběhu listopadu. Předběžnou kalkulaci totiž budou projednávat zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Snahou bylo, aby tato předběžná cena již obsahovala skutečnou výši nasmlouvaných kontraktů s novým dodavatelem plynu.

Kalkulační vzorec, který předběžnou cenu tepla udává, schvaluje zastupitelstvo každoročně na prosincovém jednání. Součástí kalkulačního vzorce jsou fixní náklady (například právě náklady na pronájem soustavy, základní údržbu soustavy apod.), ale také řada proměnných, mimo jiné cena plynu, která se mění v závislosti na zasmluvněných cenách vstupní komodity. Právě cena nakoupeného plynu firmou ZT energy s.r.o.  jako stěžejní komodity pro výrobu tepla v CZT tvoří největší váhu v konečné částce za cenu tepla.

„Náklady na pronájem technologie CZT tvoří jen malou část vstupů započítávaných do kalkulačního vzorce, z něhož cena tepla vzejde – 1 milion korun nájemného představuje pro ilustraci zhruba 15 – 20 Kč v ceně za 1 GJ, oproti tomu cena plynu tvoří až 70 procent částky za dodávaný gigajoul tepla," podotkl blanenský místotarosta.

Odpovědi na nejčastější dotazy shrnuje také ERÚ (Energetický regulační úřad).

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter