Seniorům se rozšířila nabídka rozvážky hotových jídel. Pečovatelky pomohou více lidem

6. prosince 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 2498×

Seniorům a dalším potřebným v Blansku se mění systém dovážky obědů. Dosud měli možnost odebírat hotová jídla pouze z vývařovny Rudolfa Volfa. Nově si budou moci vybrat z nabídky několika dalších provozoven, které nabízejí dovážku obědů až do místa bydliště. Službu budou moci využit všichni, pro které bude obtížné zajistit si teplý oběd. Rozvoz nově zajistí přímo vývařovny. Pracovnice pečovatelské služby díky tomu budou moci rozšířit péči také o rodiny s dětmi a další klienty.

Dovážku hotových jídel z vývařovny si u pracovnic pečovatelské služby dosud mohli objednat jen senioři a další potřební občané, kteří si ze zdravotních či jiných závažných důvodů nebyli schopni obědy zajistit jinak. Vybírat si mohli pouze z nabídky Vývařovny Rudolf Volf.

Nově se zájemci o dovoz obědů mohou od 1. prosince obrátit na šest různých vývařoven. Dodávku stravy až do domácnosti jim zajistí namísto pečovatelek přímo jednotlivé vývařovny. Kontakty na ně najdou zájemci na webových stránkách města města. Objednat si mohou stravu s dovážkou v pracovní dny od pondělí do pátku. Jídlo na víkend si odběratelé, kteří o to budou mít zájem, mohou přebírat vždy v pátek.

„Všechny klienty, kteří obědy přes pečovatelskou služby odebírali, jsme o změně informovali osobně i dopisem a podrobně jim vysvětlili možnosti, jak si mohou obědy nově zajistit,“ uvedla vedoucí oddělení sociálních služeb Iveta Čípková.

Pracovnice pečovatelské služby tak klienty, kterým šlo pouze o dovážku jídla, nasměrují na běžně dostupný rozvoz. Díky tomu budou mít více prostoru na pomoc těm, kteří chtějí žít doma, jsou ale současně odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby.

„Naše pečovatelky získají více času, který budou moci věnovat vlastní péči o klienty. Rozvážky obědů jim každý den ubraly několik hodin na úkor výkonu pečovatelské služby,“ uvedla Iveta Čípková.

„Potřebujeme se soustředit spíše na jiné činnosti, klientům pomáháme s hygienou, úklidem i péčí o domácnost. Řada seniorů není bez pomoci vůbec schopna se fyzicky přesunout v rámci domácnosti, další potřebují asistenci pečovatelek při pochůzkách a vyřizování nejrůznějších záležitostí mimo domov, například pokud jdou na návštěvu k lékaři,“ vyjmenovává Iveta Čípková.

Přímo pečovatelky proto budou obědy nově dovážet už jen těm seniorům, kteří nejsou schopni si oběd samostatně převzít od rozvážkové služby, nebo si připravit jídlo na talíř. Nově chtějí své služby nabídnout ale také dalším klientům. Právě to je cílem nového projektu Jihomoravského kraje Žít doma, který změny odstartoval. 

„Posláním pečovatelské služby by mělo být umožnit lidem žít v jejich domácím prostředí i v případě, že jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Rodinám nabídnout pomoc překonat obtížnou situaci a podpořit je při péči o jejich blízké i děti, kterou nejsou schopny rodiny z různých důvodů samy plně zajistit,“ popsal Jakub Čtvrtník, předseda Institutu sociální práce a odborný konzultant pro Jihomoravský kraj.

Nezávisle na novém projektu svou činnosti od nového roku ukončuje i sama Vývařovna Rudolf Volf. Firma po více než dvaceti letech oznámila konec. „Ještě v průběhu prosince rozvážíme obědy do obou domů s pečovatelskou službou, od ledna už budeme zajišťovat jen obědy pro několik stálých dlouholetých klientů, kteří si jídlo vyzvednou v konkrétní čas na jednom místě. Ukončujeme spolupráci i s dalšími firmami, budeme už dál pokračovat už jen v malém na bázi rodinného podniku. Ve velkém končíme zejména kvůli tomu, že byl dlouhodobě obrovský problém sehnat spolehlivé zaměstnance,“ vysvětlil Rudolf Volf.

Všichni stávající klienti, kteří využívají dovážkový systém obědů od pečovatelek, se nyní budou moci do konce roku rozhodnout, zda chtějí za symbolickou stokorunu odkoupit současné nosiče – termoporty a používat je i nadále pro dovážku jídla. „Ideální je mít doma dvě až tři sestavy, aby bylo při dovážce možné vyměnit plné nádoby za prázdné,“ podotkla Čípková.

Pro odběratele, kteří si pro stravu chodí do Městského klubu důchodců, se zatím nic nemění. Do 1. ledna jim bude obědy vozit Rudolf Volf, od nového roku se pak o obědy pro seniory postarají na ZŠ TGM.

„Díky nově postavené jídelně ZŠ TGM, která má vyšší kapacitu, než je počet strávníků přímo ve škole, můžeme zajistit vaření zhruba stovky obědů denně přímo v kuchyni základní školy. Seniorům pak obědy dovezeme do Městského klubu důchodců, sníst si je mohou přímo v tamní jídelně, případně si je mohou v nosiči stejně jako dosud odnést domů,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

 moj, pak

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter