Basketbalový klub Blansko hodnotí uplynulý rok 2021

5. ledna 2022, sport, přečteno: 1276×

Se závěrem roku 2021 ukončily blanenské basketbalistky první polovinu současné sezony. V tomto dlouhém období nešlo o obvyklou sportovní činnost spojenou se zápasy a dalšími basketbalovými aktivitami jako desítky sezon předcházejících, ale o činnosti postavené na základě doposud nepoznaném.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Od doby, kdy vstoupila na území České republiky v platnost preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2,  na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19, řídí Basketbalový klub Blansko z.s. výkonný výbor s ohledem na udržení aktivity všech svých týmů s vyústěním v dobrou sportovní úroveň.  

Trenéři jednotlivých skupin museli hráčky aktivovat při velkých omezeních, která mohla mít za následek kolaps činnosti celého basketbalového klubu. Všichni to zvládli bezvadně. Výsledkem je nárůst děvčat, která se do sportování ve formě basketbalu po rozvolnění mimořádných vládních hygienických a proti epidemiologických opatření zapojila, především v kategoriích minižákyň a žákyň.

Družstvo žákyň U15, které úspěšně startuje v nadregionální lize. FOTO: archiv klubu

Navzdory všem problémům se trenéři snažili udržovat sportovní činnost, pokud to předpisy umožňovaly. Celý rok obětavě vedli děvčata při on-line přípravě, aby udrželi jejich zájem o sportování. To se jim skvěle dařilo. Částečný problém se rýsoval s faktem, že 1. února 2021 bylo zveřejněno rozhodnutí o centru pro očkování do městské haly Údolní, která je naším sportovištěm. Brali jsme to jako jistou překážku, kterou jsme vyřešili společně s městem Blansko předběžným objednáním náhradních prostor a celkovou úpravou tréninkového plánu. Dá se říct, že basketbalistky projevily i po změně programu o přípravu velký zájem. To se následně projevilo ve výjimečně dobrých výsledcích všech věkových kategorii.

Ženy a kadetky udržují svoje pozice v horní polovině tabulek oblastního přeboru žen, resp. nadregionální ligy U17. Teprve až závěr soutěží ukáže, jak které družstvo mistrovskou sezonu zvládlo.  

Když se v loňském dubnu začala situace konečně uklidňovat a mohlo se opět začít trénovat, přijalo to družstvo žákyň s nadšením. K přípravě využívaly různé venkovní prostory. V okamžiku, kdy se mohl basketbal vrátit k trénování uvnitř, došlo na náhradní program přípravy. Přechodným útočištěm se žákyním stala díky pochopení majitele sportovní hala v Ráječku, v níž mohly kromě fyzické aktivity trénovat i driblink a střelbu na koš.

Následovalo třídenní minisoustředění v Letovicích a týdenní předsezonní soustředění celého klubu v Hustopečích. Děvčata startují o kategorii vyšší a jsou v současnosti mezi předními družstvy nadregionální ligy U15. Jejich členky Nikola Ježová a Barbora Sedláková byly zařazené do výběru kraje ročníku 2008. Škoda, že se nemohl uskutečnit celostátní turnaj regionálních výběrů. Na dobré výkonnosti hráček (25) a pozitivní atmosféře celé tréninkové sestavy mají lví podíl trenérky Petra Popelková, Ivana Alexová a Natálie Dvořáková.

Nejmladší basketbalistky jsou rozdělené do tréninkových skupin – přípravka, U10, U11 a U12. Problémem je velký počet děvčat se zájmem o basketbal v souvislosti s omezenou kapacitou vnitřního tréninkového prostoru, kterým disponujeme. Naštěstí, zvlášť výrazný nárůst byl v době, kdy se mohly konat první společné tréninky venku. Platilo, že nejlepší náborovou formou je možnost vidět trénink na vlastní oči, případně si ihned vyzkoušet co obnáší.

Na perfektní organizaci tréninků včetně zapojení nových minižákyň a na programu týdenního soustředění v Hustopečích se podíleli trenéři Jaroslav Streit a Vendula Krátká s asistentkami Monikou Sedlákovou a Monikou Kučerovou. Jejich svěřenkyně v současnosti dosahují ve všech minižákovských kategoriích výborných výsledků v konkurenci tréninkových center mládeže (Žabiny, KP Brno, Kyjov atd.). Uvidíme, jaké budou úspěchy dosažené na konci soutěží. Našlápnuto mají skvěle.

Do roku 2022 vstupuje přes 80 hráček a 10 trenérů v osmi týmech, které dobře reprezentují nejen basketbalový klub, ale také město Blansko a Jihomoravský kraj. Tak splácíme podporu, bez níž by bylo fungování v současných podmínkách velmi problematické. Především v období uzavření sportovní haly Údolní z důvodu VOC (očkovací centrum) od 6.dubna. do 2. září 2021 byl příspěvek města Blansko nezištný. Očkovací centrum splnilo svůj cíl a klub nemusel výrazně omezit svoji činnost. Nutné je vyzdvihnout také finanční dotaci v programu podpory sportu 2021 z Jihomoravského kraje, Národní sportovní agentury a dobrou spolupráci s DDM Blansko.

Milan Ševčík, Basketbalový klub Blansko, z.s.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů