Zastupitelé odsouhlasili novou cenu tepla na rok 2022

16. března 2022, tiskové zprávy, přečteno: 1348×

Novou předběžnou cenu tepla na rok 2022 schválili na svém jednání v úterý 15. března pozdě večer blanenští zastupitelé. Ti odsouhlasili návrh radních a potvrdili, že odběratelé tepla napojení v Blansku na systém Centrálního zásobování teplem (CZT) by měli v letošním roce platit částku 778 Kč/GJ.

Zastupitelé reagovali zejména na skokový růst cen na trhu s energiemi a také na zdražování komodit zapříčiněné válkou na Ukrajině. Dosud totiž město a spolu s ním i část bytových domů a dalších odběratelů ze systému CZT platilo zálohy podle poslední odsouhlasené ceny, kterou zastupitelé schválili pro loňský rok, tedy ve výši 518 Kč/GJ.

Na navýšení ceny navržené dodavatelem tepla, firmou ZT energy, s. r. o., dosud město odmítalo přistoupit kvůli chybějícím podkladům odůvodňujícím zdražení.

„Do poslední chvíle jsme doufali, že ZT energy, s. r. o., nám mnohokrát slíbené podklady do zasedání zastupitelstva dodá. Vše jsme také kvůli snaze spor vyřešit předali advokátní kanceláři a pokoušeli se situaci řešit právní cestou. Zatím se to nepodařilo. S ohledem na loňské skokové navýšení cen na trhu s energiemi a v kontextu aktuálně probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině ale všichni vnímáme, že cena 518 Kč za jeden gigajoule není udržitelná. Nová cena 778 korun je mnohem reálnější než dosavadní zálohy placené ve výši 518 Kč/GJ. Nechtěli jsme odběratele vystavit neúměrným nedoplatkům, proto jsme na zasedání rady města doporučili zastupitelstvu předběžnou cenu tepla v soustavě CZT pro rok 2022 navýšit právě na částku navrženou ZT energy, s. r. o., a to 778 Kč/GJ,“ popsal místostarosta Blanska Ivo Polák, který má zásobování teplem na starosti.

„Schválení předběžné ceny v soustavě CZT pro rok 2022 ale nic nemění na tom, že stále požadujeme předložení úplných podkladů pro vyúčtování konečné ceny tepla za rok 2021, i podkladů týkajících se ceny tepla na rok 2022,“ dodal Ivo Polák.

Dodavatel tepla, firma ZT energy, s.r.o., navýšení původní částky navrhl už v prosinci 2021. Zastupitelé tuto cenu ale na svém prosincovém jednání pro rok 2022 neposvětili právě proto, že firma nedoložila, na základě čeho výše uvedenou částku vypočítala, ani zda má zejména odběr plynu jako hlavní komodity nasmlouvaný na celý rok 2022.

„Od firmy ZT energy, s. r. o., se už několik měsíců snažíme získat podklady, z nichž vyplývá, jakým způsobem tuto částku vypočítali a také že cenu 778 Kč/GJ může dodavatel garantovat na celý letošní rok. Stejně tak trváme na dodání pokladů, které vysvětlují navýšení zastupitelstvem schválené ceny tepla pro rok 2021 z 518 Kč/GJ na 718 Kč/GJ Kč, které nakonec firma rozeslala v ročním vyúčtování. Bohužel, požadované podklady jsme stále neobdrželi, přes to věříme, že se jich dočkáme a spor se podaří dořešit,“ dodal místostarosta Blanska.

Město jako vlastník soustavy CZT by mělo prostřednictvím zastupitelstva pokaždé před koncem roku schválit cenu tepla na další kalendářní rok na základě podkladů od provozovatele soustavy CZT. Tím je firma ZT energy, s.r.o., která v roce 2019 vyhrála výběrové řízení na zajištění dodávek tepla do soustavy CZT do konce roku 2023.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter