Zastupitelé projednali přípravu i možnosti financování stavby nových lázní

24. června 2022, tiskové zprávy, přečteno: 688×

Souhrnný materiál o tom, v jaké fázi je projektová příprava výstavby nové budovy městských lázní, projednali na svém červnovém zasedání blanenští zastupitelé. Zastupitelé se seznámili také s tím, kde by bylo možné získat potřebné finance na vybudování nového krytého bazénu a s ním související wellness části či fitcentra.

„Množí se spekulace o tom, že město o stavbě nových lázní už neuvažuje. To není pravda. Stále platí, že v budově krytých lázní, která je od loňského září kvůli havarijnímu stavu střechy v bazénové části uzavřená, není možná oprava. Náklady na generální rekonstrukci by se vyšplhaly na částky srovnatelné s cenou za výstavbu nových lázní. Kvůli nestabilnímu podloží přitom není jasné, na jak dlouho by rekonstrukce vše vyřešila. Platí to, co schválilo zastupitelstvo už předloni v prosinci, projekční práce na stavbu nové budovy dál pokračují, průběžně také hledáme možné zdroje financí,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

„Projekční kancelář má nyní k dispozici téměř všechna vyjádření potřebná pro stavební řízení, projektová dokumentace je v zásadě připravena na odevzdání na stavební úřad. K opakovaným dílčími posunům v termináři dochází pouze z důvodu zatím nevyřešených obchodních vztahů se současným provozovatelem energocentra, které je umístěno v budově městských lázní. Už jsme proto podnikli potřebné kroky a podali jsme podnět k soudu, aby vydal předběžné opatření a přípravné práce navázané právě na energocentrum mohly pokračovat,“ doplnila vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Podle předloženého termináře by se ještě do prázdnin měla podat žádost o společné územní a stavební řízení a také vypsat výběrové řízení na zpracování zadávací, respektive prováděcí dokumentace, letos na podzim by mělo navázat výběrové řízení na zhotovitele a v první polovině roku 2023 by mohly být zahájeny demoliční a stavební práce. V optimistické variantě by výstavba mohla skončit do dvou let od zahájení stavebních prací.

S ohledem na stoupající ceny ve stavebnictví by se náklady na nové lázně mohly vyšplhat po odpočtu DPH na 368 milionů korun. „Až 200 milionů korun bychom mohli získat z prodeje pozemků, například v průmyslové zóně či z OC Skleníky, dotace z Národní sportovní agentury by mohla být maximálně 90 milionů korun, více než 80 milion jsou dlouhodobě zhodnocované prostředky na účtech města, v případě nutnosti si lze vzít také překlenovací úvěr,“ vyjmenoval starosta Jiří Crha.

Zastupitelé měli na programu i další témata

Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání projednalo ale také celou řadu dalších témat. Vzalo například na vědomí konečnou cenu tepelné energie ze soustavy CZT pro rok 2021 ve výši 718 Kč/GJ, která byla dodatečně podložena fakturami od dodavatele.

Zastupitelé také odsouhlasili individuální dotace pro pořadatele některých významných akcí, které se v Blansku uskuteční. Společnost team agency s. r. o., která organizuje běh Blanenská desítka, získala 130 tisíc korun. Stejnou částku obdrží také TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. na pořádání tradičního Půlmaratonu Moravským krasem. Finanční podporu ve formě individuální dotace získal také spolek Rastislav Blansko, z. s.. Pěvecký soubor peníze použije na projekt Vánoční koncert Rastislava 2022.

„Zastupitelstvo také schválilo udělení individuální dotace 200 tisíc korun Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje. Dotace je určena pro požární stanici Blansko na opravu administrativní budovy. Jedná se o opravu místností kanceláře územního ředitele, kanceláří denních zaměstnanců, kuchyně pro denní zaměstnance, WC a chodby, jejichž stav je za hranicí životnosti,“ upřesnil starosta Jiří Crha.

Na programu jednání byla také rozpočtová opatření, která se většinou týkala přesunu finančních prostředků na investiční akce. Zastupitelé ale navyšovali příspěvky na provoz škol v souvislosti s nárůstem cen energií.  Pro ZŠ Erbenova činilo navýšení 700.000 Kč, ZŠ TGM 900.000 Kč, pro ZŠ a MŠ Dvorská 690.000 Kč, pro ZŠ a MŠ Salmova 1.730.000 Kč a příspěvek na investice 100.000 Kč a pro MŠ Dvorská 96 příspěvek na provoz 400.000 Kč.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter