Nemocnice Blansko úspěšně obhájila akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

20. července 2022, ostatní, přečteno: 439×

V Nemocnici Blansko proběhlo na začátku letošního června náročné akreditační šetření kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Rozsáhlý audit probíhal dva dny prostřednictvím tři externích auditorů. Blanenská nemocnice akreditaci kvality a bezpečí zdravotních služeb obhájila již počtvrté, a to s výborným výsledkem.

Akreditace je udělena na tři roky. Členy akreditační komise byli lékař, sestra a technik. Auditoři v rámci šetření procházeli nemocnicí a komunikovali se zaměstnanci i pacienty. Velmi pečlivě kontrovali dodržování nastavených procesů, vedení dokumentace a především pak kontinuitu, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Systém kontroly pomáhá minimalizovat chyby a rizika nejen v rozsahu poskytované zdravotní péče, ale i v případě nezbytných navazujících doprovodných služeb spojených s pobytem v nemocnici.

Nemocnice Blansko. FOTO: Marie Kalová

 „Pro pacienty jde o zavedený a rozvíjející se systém, který je pro ně zárukou, že vstupují
do bezpečného prostředí, kde jim budou poskytnuty zdravotní služby kvalifikovanými zaměstnanci v maximální úrovni kvality,“ vysvětluje manažerka kvality Nemocnice Blansko Martina Vágnerová.

Cílem akreditace je splnění požadavků akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s.
a současně splnění požadavků všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí
v souladu s ustanovením §105 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Akreditační standardy se týkají všech činností, které v Nemocnici Blansko probíhají, a to jak
v klinických, tak neklinických oblastech. Jsou jimi dodržování bezpečnostních cílů, práv pacientů
a jejich edukace, dostupnost a kontinuita péče, diagnostická péče, terapeutická péče, anesteziologická a chirurgická péče, objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv, hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření, řízení a správa, řízení kvality a bezpečí, bezpečí prostředí, informace a komunikace, řízení lidských zdrojů.

„Zjednodušeně se dá říci, že hodnocené standardy pokrývají celou řadu procesů od vstupu pacienta až po jeho odchod z nemocnice,“ shrnuje Martina Vágnerová.

Blanenská nemocnice obhájila akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. FOTO: archiv nemocnice

Obhájení certifikátu kvality je potvrzením, že blanenská nemocnice patří mez kvalitní a zároveň bezpečná zdravotnická zařízení v České republice. „Jsme velmi rádi, že Nemocnice Blansko tuto náročnou zkoušku obhájila. Opakované získání certifikátu je pro nás obrovským úspěchem, zejména po složitém období, spojeném s onemocněním covid-19. Věříme, že tímto oceněním posílíme důvěru pacientů v naši nemocnici,“ říká ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.

Podle ní jde současně o dlouhodobý závazek nepolevit ve zvyšování poskytovaných zdravotních služeb. Řízení kvality a bezpečí se stalo pro nemocnici kontinuálním procesem, jehož cílem je neustálé zvyšování úrovně poskytovaných zdravotních služeb s důrazem na bezpečí pacientů.

„Na splnění podmínek pro udělení certifikátu kvality a bezpečí se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kterým za to patří velké poděkování,“ dodává ředitelka nemocnice.

Nemocnice Blansko je držitelem certifikátu kvality Spojené akreditační komise již od roku 2011. Stala se tak tenkrát třetí nemocnicí v Jihomoravském kraji, které bylo toto prestižní ocenění uděleno.

 Marie Kalová, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter