Obce na Jedovnicku jsou nově napojené na vodovodní přivaděč z Velkých Opatovic

22. září 2022, ostatní, přečteno: 549×

Obyvatelům blanenské místní čísti Lažánky a také obcím v okolí Jedovnic se zlepšilo zásobování pitnou vodou. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí totiž dokončil napojení tamní vodovodní soustavy na páteřní vodovodní přivaděč Velké Opatovice – Boskovice – Blansko. Projekt Pitná voda Jedovnicko I. etapa kromě toho zahrnoval také vybudování nové úpravny vody v Jedovnicích, opravu vodojemu v Rudici a stavbu nového vodojemu nad Lažánkami. Slavnostní ukončení stavby se konalo tento týden v Zámecké sýpce v Blansku.

V obcí v okolí Jedovnic bývaly problémy s vydatností vodních zdrojů a s poklesem tlaku vody ve vodovodní soustavě. Nedostatek pitné vody pro tisíce obyvatel regionu vyřeší napojení na přivaděč pitné vody z Velký Opatovic.

Slavnostní ukončení stavby proběhlo v Zámecké sýpce v Blansku. FOTO: Michal Záboj

„Stavba je důležitá zvláště pro obce na kopci, tedy Jedovnice, Rudice, Senetářov, Ostrov u Macochy nebo Kotvrdovice. Umožňuje provozovateli provádět distribuci pitné vody dle aktuální potřeby a možností jednotlivých zdrojů,“ vysvětlil blanenský místostarosta a předseda Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí Ivo Polák.

Investorem stavby, která začala v březnu roku 2020, je Svazek vodovodů a kanalizací. Náklady činí 258 milionů korun. Dotaci na projekt poskytl Státní fond životního prostředí ve výši 122,5 milionů korun a také Jihomoravský kraj ve výši 5 milionů korun. Celkem tedy 49,4% z uznatelných nákladů.

FOTOGALERIE
Obce na Jedovnicku jsou napojené na vodovodní přivaděč z Velkých Opatovic

Slavnostní ukončení stavby proběhlo v Zámecké sýpce v Blansku. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  5

„Propojení soustav je realizováno litinovým potrubím o průměru 150 milimetrů v úseku z vodojemu Blansko-Písečná přes čerpací stanici Punkva do vodojemu Klepačov a odtud přes nový vodojem Rudice do řídícího vodojemu Jedovnice-Větřák, kde dochází ke smíchání vod z Jedovnické úpravny. V současné době voda může proudit oběma směry, tedy ´z kopce´ i ´do kopce´, což se také děje,“ podotkl místostarosta.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter