Podchod na Staré Blansko dokončí za dva měsíce

27. září 2022, ostatní, přečteno: 1752×

Jasnější podobu už získává nově budovaný podchod v železniční zastávce Blansko-město. Stavba, kterou zajišťuje Správa železnic, souvisí s přemostěním na Staré Blansko a uzavřením úrovňového křížení železniční trati s Rožmitálovou ulicí. Dělníci na ní začali pracovat letos v únoru a ruch na staveništi je o víkendech i o svátcích. V prosinci by totiž nový podchod měli začít využívat chodci směřující na Staré Blansko.

„Aktuálně budujeme ocelovou konstrukci a střešní plášť nad polovinou přechodu blíže k centru Blanska, podzemní část nového podchodu v těchto místech byla dokončena na přelomu července a srpna letošního roku. V ní nyní dlaždiči umisťují na podlahu žulovou dlažbu. Pracuje se také v druhé polovině podchodu blíž ke Starému Blansku, tam nyní tvoříme výztuž pro nosnou část podlahy. Budujeme také výtahové šachty, technické sítě nebo kanalizaci pod prostorem budoucího parkoviště,” popsal Tomáš Žák, manažer projektu z firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s..

Nadzemní část nového podchodu včetně výtahu. Dělníci osazují střešní plášť. FOTO: Michal Záboj

Kvůli zachování provozu na železniční trati, po které stále jezdí osobní vlaky na blanenské nádraží, se nový podchod buduje po polovinách. Místem po celou dobu stavby projíždí také automobilová doprava, i ta je ale zúžena na jeden pruh a provoz řídí semafory.

„Do srpna byla v provozu 2. kolej, nyní se jezdí po koleji č. 1 . Původní podchod už je od prázdnin zbouraný a na jeho místě nyní po aplikaci podkladních betonů začala růst těsnící vana, do ní budeme následně umisťovat nosnou konstrukci podchodu,” přiblížil Tomáš Žák.

Nový podchod bude čtyři metry široký a 38 metrů dlouhý, schodiště na obou stranách doplní také výtahy až pro 15 osob, každý s nosností 1 150 kilogramů navržený tak, aby se do výtahové kabiny vešla také nosítka záchranářů.

„Výtahy budou mít vlastní záložní generátory, které zajistí, že budou moci zůstat v provozu i při výpadku elektrické energie. Bezpečnost v podchodu i jeho okolí bude hlídat také osm kamer,” přiblížil Marek Štefan z investičního oddělení blanenského úřadu.

FOTOGALERIE
Podchod na Staré Blansko dokončí za dva měsíce

Stavba podchodu u železniční zastávky Blansko-město. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  17

Podchod bude kvůli podzemní vodě uložený ve speciálně vyztužené železobetonové konstrukci, která zajistí jeho izolaci. Hladina podzemní vody je totiž zhruba 1,5 metru nad nejnižší částí podchodu. 

„I když nás během stavby překvapila spousta věcí, které nebyly dochované v historických pramenech, například historické opěrné stěny, které držely starou trať, nejrůznější podzemní prostory a podobně, žádná z nich zatím nezapříčinila zpoždění projektu. Věřím, že nejobtížnější část stavby, kdy jsme se museli vypořádat se všemi inženýrskými sítěmi vedoucími podchodem, páteřním přivaděčem vodovodu, optickými sítěmi, kanalizační šachtou a podobně, je za námi. I když je harmonogram napnutý, počítáme s tím, že práce ukončíme do 9. prosince letošního roku,” věří Tomáš Žák.

Budoucí podoba železniční zastávky Blansko-město. Vizualizace: SUDOP

Právě od prosince by měla začít fungovat nová spojnice nad tratí, přemostění na Staré Blansko. Obnovit by se ale měl také provoz na železniční trati. „Počítáme s tím, že na koridor Brno-Česká Třebová se v úseku mezi s Brnem a Blanskem plně obnoví provoz od  11. prosince. Náhradní autobusovou dopravu znovu nahradí vlakové spoje,” potvrzuje Martin Hofírek z investičního úseku Správy železnic, která nyní dokončuje modernizaci trati včetně rekonstrukce tunelů mezi Blanskem a Adamovem.

Budoucí podoba okolí zastávky Blansko-město, v okolí nového podchodu vzniknou parkovací místa. Vizualizace: SUDOP

Po dokončení nového podchodu v zastávce Blansko-město přijde na řadu také úprava okolí, rekonstrukce ulice Komenského i Rožmitálovy od mostu přes Svitavu včetně stavby nového záchytného parkoviště P+R, které vznikne na místě bývalé nádražní budovy. Pod zastřešením na Rožmitálově ulici budou osazeny stojany i cykloboxy pro cestující, kde si budou moci uzamknout kola. Na druhé straně přibudou také nové toalety nebo zastávka MHD.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů