Příměstský logopedický tábor Nemocnice Blansko se nesl ve znamení sportu

3. září 2022, ostatní, přečteno: 413×

Zapálení „olympijského ohně“, sportování a sbírání medailí. Nejen těmito činnostmi by se dalo charakterizovat dění na příměstském logopedickém táboře, který připravily logopedky blanenské nemocnice. V červenci se na něm vystřídalo celkem šedesát dětí, z toho čtyřicet předškoláků a dvacet školáků.

Zázemí našli táborníci, stejně jako v minulých letech, v prostorách klubu Ulita. K dispozici měli vnitřní i venkovní prostory, využívali též školní hřiště blízké základní školy. Nechyběly ani výlety do přírody, ke koním či k blanenské přehradě. Mnoho radosti dětem přinesla například také canisterapie se psem Maxem.

Nemocnice pro děti uspořádala příměstský tábor. FOTO: Marie Kalová

Na každém ze tří týdenních turnusů se logopedky Miroslava Dyčková, Lucie Gašičová a Markéta Čejpová staraly o dvacet dětí. Ty byly vždy rozděleny na dvě skupiny – na letní a zimní sporty. „Každý den byl z obou skupin vybrán jeden velitel, jehož úkolem bylo sdělovat ostatním kamarádům zadání od vedoucích. Měl ve své skupince za úkol dohlížet na splnění úkolů, když si někdo nevěděl s něčím rady, mohl se na něj obrátit. Děti se tak učí hledat si kamarády, říct si o pomoc, velet skupině, říct ostatním, co mají dělat, na druhou stranu se i podřídit skupině,“ vysvětluje vedoucí Ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko Miroslava Dyčková. 

Malým sportovcům se logopedky věnovaly skupinově i individuálně. Děti se seznámily se základy mnoha druhů sportu – fotbal, hokej, florbal, basketbal, gymnastika, atletika, biatlon, boby. Učily se čestnému soutěžení, zakusily vítězství i prohru. Zpestřením pak byly „sranda sporty“, jako vějířovaná, plácačkou volejbal či žížalomač. Děti navštívily dopravní hřiště, kde se proháněly na kolech  a koloběžkách, vykoupaly se v blanenské přehradě, zajezdily si na koních. Starší děti jednu noc na táboře přespaly. Zapojili se i rodiče – s předškoláky strávili odpoledne s vyráběním a se školáky mohli posedět u ohně. 

„Chtěla bych poděkovat logopedkám Nemocnice Blansko za to, že již sedmým rokem připravují příměstský tábor. Velice si toho vážím a jsem ráda, že je tábor mezi dětmi i rodiči tak úspěšný, že se jeho kapacita vždy bleskově naplní,“ říká ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.  

Příměstský tábor dětem s logopedickými vadami poskytne intenzivní péči. Je doplňkem skupinových a individuálních sezení, která navštěvují v průběhu školního roku. „Na táboře však trávíme s dětmi mnohem více času, takže vidíme, jak navazují kontakty a zda používají to, co je učíme. Starší děti se zabývají čtením, psaním, rozvojem a upevňováním toho, co celý rok dělají ve škole. Menší děti se snaží upevnit to, co jsme se učili celý rok v logopedické ambulanci, a ukázat to ve skupině,“ popisuje logopedka. 

Pro předškoláky je tábor vhodný zejména v tom smyslu, že se učí, jak pracovat se zátěží, zvyknout si na pevný režim a řízený program. Učí se přihlásit a nekřičet, aby byli schopní ve škole sedět 
a poslouchat. Trénují samostatnost. 

Hry byly zaměřeny jak na správnou výslovnost, tak na rozvoj slovní zásoby, ale i na procvičování jemné a hrubé motoriky. Grafomotorické dovednosti trénovaly při výrobě různých sportovních pomůcek, například bobů, hokejek, basketbalových košíků, vybarvily si dresy, společnými silami vytvořily vlajku pro svůj tým. 

„Rádi bychom poděkovali klubu Ulita za poskytnutí zázemí, firmě Catering Volf za obědy, paní Janě Sedlákové za krásné zážitky na dopravním hřišti, zaměstnancům Kuželny Blansko za vstřícný přístup  a Penzionu U Strakatého koně za projížďku na koních,“ vyjmenovává Miroslava Dyčková. 

Loňský příměstský tábor se nesl ve znamení zvířátek. Už nyní plánují logopedky tábor na příští prázdniny, jehož tématem budou pohádky. Fotografie z logo tábora i krátký report z každého dne najdete na Facebooku Nemocnice Blansko

Marie Kalová, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter