Psycholožky Nemocnice Blansko budou častěji navštěvovat hospitalizované pacienty

20. září 2022, ostatní, přečteno: 285×

Psycholožky ambulance klinické psychologie Nemocnice Blansko nyní nově každý pátek přednostně ošetřují hospitalizované pacienty. Zaznamenaly totiž v posledním čtvrtletí nárůst konziliárních požadavků se žádostmi o klinicko-psychologické intervence u pacientů interního a neurologického oddělení a oddělení následné péče.

„Na interním oddělení se jedná o pacienty s nově zjištěnými závažnými diagnózami, často s nejistou nebo nepříznivou prognózou. U neurologických pacientů hodnotíme kognitivní stav a mnohem častěji než dříve vylučujeme neurodegenerativní choroby (mírnou kognitivní poruchu a Alzheimerovu nemoc). U dlouhodobě nemocných na oddělení následné péče v podstatě mnohdy zastupujeme rodinné příslušníky a pomáháme pacientům hledat sílu v zátěžových situacích, v nichž se nacházejí,“ popisuje vedoucí ambulance klinické psychologie Veronika Buchtová.

Psycholožky navštěvují hospitalizované pacienty. FOTO: Marie Kalová

Co se týká ambulantní péče – nejčastějšími typy pacientů, kteří přicházejí do ambulance, jsou ti se stížnostmi na únavu a různé tělesné symptomy, u kterých lékaři nezjistili (a někdy i opakovanými vyšetřeními vyloučili) fyzickou podstatu potíží. „U těch provádíme komplexní klinicko-psychologické vyšetření a vyjadřujeme se k podílu stresu a úzkostí na klinickém obrazu. Dalšími častými pacienty jsou lidé, u nichž je třeba vyloučit různé závažné duševní poruchy (deprese, psychotické poruchy aj.),“ vyjmenovává Buchtová.

V neposlední řadě je častou pracovní náplní klinických psycholožek zhodnocení léčebného postupu – buď ponechání pacientů v dispenzarizaci (nabídnutí kontrolních vyšetření stavu), příp. zavedení do systematických psychologických sezení (dle potřeby pacientů).

Nově je jedna z ambulancí zavedena pro dětské pacienty z důvodu vysokého nárůstu dětských potíží. Zde se jedná především o diferenciálně diagnostická vyšetření batolat (vyloučení mentálních retardací a autismu), u předškoláků diagnostika pozornostních poruch, u školáků zjištění specifických poruch učení a u dospívajících diagnostika osobnostního vývoje, vyloučení závažných psychiatrických poruch.

Hospitalizovaným pacientům se psycholožky v případě potřeby věnovaly i doposud. Přicházely k nim na žádost zdravotnického personálu. „Místo klinického psychologa v týmu zdravotníků se ukázalo být nezastupitelné, zvláště v dnešní době. Proto jsme se rozhodly náš časový harmonogram (v rámci našich možností) upravit a každý pátek být k dispozici primárně pro pacienty na odděleních,“ vysvětluje Veronika Buchtová.

Ne všechna psychologická vyšetření jsou indikovaná z důvodu nějaké psychické poruchy. „Jsme si vědomy, že pacienti nemají jen somatické potřeby, ale v současnosti stále častěji nenaplněné duševní, sociální a duchovní potřeby (resp. se nacházejí v životních situacích, ve kterých jsou osamocení, posmutnělí, strachují se z budoucna, nepečují o své vztahy a čím dál častěji nahrazují nefunkční vztahy kontakty se zdravotníky). Mnohé z psychických stavů, které vyšetřujeme, jsou vlastně přiměřenými reakcemi a normálními stavy u nemocných. Ovšem tyto reakce pacientů kladou zvýšené nároky na komunikaci a frustrační toleranci zdravotníků,“ upozorňuje psycholožka.

Psycholožky blanenské nemocnice jsou proto též k dispozici kolegům-zdravotníkům, kteří se
o hospitalizované pacienty starají. „Práce ve zdravotnictví klade vysoké požadavky na to, umět se vypořádávat s akutním i chronickým nežádoucím stresem v rámci interpersonálních vztahů s pacienty. „Věříme, že zdravotníkům může rozhovor s námi pomoci. Mohou s námi s důvěrou hovořit o situaci na odděleních, protože mít emoce je normální. Snažíme se jim poskytnout náhled zvenčí či vysvětlit chování pacienta, což jim péči o něj může usnadnit,“ dodává Veronika Buchtová.

Marie Kalová, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter