Základní škola Salmova letos oslavila kulaté výročí

29. prosince 2022, ostatní, přečteno: 512×

Čtyřicet roků letos uplynulo od chvíle, kdy byla poprvé slavnostně otevřena základní škola na dnešní Salmově ulici. Škola své jubileum oslavila sérií akcí, mezi nimiž nechybělo vydání almanachu, komentovaná prohlídka či uspořádání slavnostní akademie v Dělnickém domě v Blansku.

„ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 je nejmladší školou v Blansku. Od svého otevření v září roku 1982 až do současnosti úspěšně připravila do života 2 159 absolventů. Mnozí z nich už vychovávají své děti, které opět usedají do školních lavic tam, kde se učili jejich rodiče,“ uvedl ředitel školy Josef Škvařil. Aktuálně základní školu navštěvuje 473 žáků, kteří se vzdělávají v 21 třídách. Součástí školy je od roku 2004 také pracoviště v Dolní Lhotě zahrnující dvoutřídní základní školu a dvoutřídní mateřskou školu. „V Dolní Lhotě se aktuálně vzdělává 35 žáků v 1. až 4. ročníku a v mateřské škole 49 dětí,“ dodal ředitel.

salmova-ucebna-39876-3568_800.jpg

ZŠ Salmova prošla modernizací odborných učeben. FOTO: Leona Voráčová

Základní škola Salmova je zapojena do vzdělávacího programu Zdravá škola – škola pro život, ve kterém je kladen důraz na dostatek pohybu a zdravý životní styl. Tomu jde naproti už samotné rozvržení budovy školy, která členěna do dvou pavilonů. V pavilonech jsou třídy rozloženy do samostatných respirií. Díky členění mají žáci dostatek prostoru pro pohyb během výuky i mimo ni. Uvnitř budovy i na uzavřeném dvoře jsou k využití pingpongové stoly, nářadí a jiné cvičební a herní prvky.

Průběžně dochází k úpravám školní budovy, hrazeným také z rozpočtu města Blanska. „Mezi největší investice posledních let lze zařadit například komplexní zateplení fasád a výměnu oken spojenou s modernizací kotelny a instalací tepelných čerpadel v letech 2014 – 2015, rozsáhlou modernizaci odborných učeben či právě dokončenou rekonstrukci střech v části pavilonu 1. stupně včetně zateplení a osazení elektricky ovládaných střešních oken na chodbách i v učebnách,“ nastínila vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

salmova-akademie-49579-2665_800.jpg

Žáci s učiteli připravili slavnostní akademii v Dělnickém domě. FOTO: archiv školy

Projít si budovu s doprovodným komentářem ředitele školy měli možnost zastupitelé města Blanska a pozvaní hosté v úterý 22. listopadu dopoledne. Na úvod proběhl v jídelně školy kulturní program, ve kterém vystoupil pěvecký sbor a recitátoři. Poté se všichni hosté odebrali na prohlídku budovy, při níž navštívili třídy prvních ročníků, jazykové učebny nebo specializované počítačové učebny, kde si žáci mohou vyzkoušet moderní technologie včetně 3D tisku a základní robotiky.

„Seznamování dětí s moderními technologiemi považujeme za velmi důležité. Díky zapojení do česko-rakouského projektu Digi-Me jsme v roce 2020 získali 6 kusů kvalitních 3D tiskáren. V rámci účasti v projektu PolyGram mají starší žáci možnost poznávat také odborné technické vybavení středních škol a získávat představu o možnostech budoucího profesního zaměření a dalšího studia,“ upřesnil ředitel školy.

Na pestrou nabídku činností se zaměřuje i školní družina. Kromě sportovních aktivit, kulturních programů či výtvarných dílen, organizuje také množství zájmových kroužků. Děti tak mohou po skončení výuky navštěvovat kroužek keramiky, deskových her, šachu, sportovní aktivity nebo pěvecký sbor.

FOTOGALERIE
Základní škola Salmova letos oslavila kulaté výročí

Ředitel školy provedl zástupce města a hosty budovou. FOTO: Leona Voráčová


                Ředitel školy provedl zástupce města a hosty budovou. FOTO: Leona Voráčová
                  
                Prohlídku školy zahájilo vystoupení pěveckého sboru a recitátorů. FOTO: Leona Voráčová
                  
                V Dělnickém domě proběhla slavnostní akademie. FOTO: archiv školy
                  
                Ředitel školy provedl zástupce města a hosty budovou. FOTO: Leona Voráčová
                  
                Ředitel školy provedl zástupce města a hosty budovou. FOTO: Leona Voráčová
                  
                Prohlídku školy zahájilo vystoupení pěveckého sboru a recitátorů. FOTO: Leona Voráčová
                  
                Ředitel školy provedl zástupce města a hosty budovou. FOTO: Leona Voráčová
                  
                Prohlídku školy zahájilo vystoupení pěveckého sboru a recitátorů. FOTO: Leona Voráčová
                  . . . a další . . .

Celkem fotografií:  9

Všichni žáci i učitelé se letos zapojili do organizace oslav školního výročí. Vznikaly plakáty, panely, připomínající důležité okamžiky v historii školy nebo školní almanach. Kreativní úsilí vyvrcholilo slavnostní akademií, která se uskutečnila v úterý 15. listopadu v Dělnickém domě. Akce byla komponována jako velká školní narozeninová party, určená široké veřejnosti. Její průběh přiblížila pedagožka Irena Čepová:

„S dárky ve formě vystoupení přišlo škole popřát mnoho dětí i pedagogů. Od pohádkové knížky s příběhem Pirátů sen, přes výlet do džungle, semínka stromů až po krásnou pestrou kytici plnou tónů a veršů dostala škola – oslavenkyně také možnost pohlédnout sama na sebe, od svých počátků až do dnešních dnů, a to v podobě videoprojekce i díky vtipné pantomimě, jež s nadsázkou ukázala některé momenty současného školního života.“

 

   vložil: Leona Voráčová, redaktorka / odbor vnějších vztahů