Město rozdělí dotace na kulturu a zájmovou činnost a na sport

9. ledna 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1439×

Kulturní a zájmové spolky, sportovní kluby i jednotlivci si mohou požádat o finanční podporu na letošní rok. Peníze bude město rozdělovat v dotačních programech Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2023 a Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2023. Žádosti v obou programech lze podávat od 23. ledna. Uzávěrka je 3. února 2023 do 12:00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dotační programy jsou určené pro subjekty působící na území města Blanska. Sportovní organizace působící na území města mohou žádat o podporu na pronájem a provoz sportovišť ale také o peníze na vlastní činnost. Spolky, které se věnují kulturní a zájmové činnosti, mohou peníze z dotací využít na pravidelnou činnost i na jednorázové akce.

„V programu Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2023 se bude rozdělovat 2,4 milionu korun, o 300 tisíc korun více, než bylo v původním návrhu rozpočtu. Sportovci letos mohou žádat o dotace v celkové výši 2,625 milionu korun. Na podporu sportu ve městě ale zastupitelé vyčlenili celkem 11,825 milionů korun. Do celkové částky je započítaných také 9,2 milionu korun, které město vyplatí provozovateli městských sportovišť. Tato částka je určená na dokrytí hodinových pronájmů sportovišť, aby kluby nemusely nést zvýšené náklady na provoz, zejména energie,” uvedl starosta Jiří Crha.

Dotační programy mají za cíl podpořit aktivní zapojení dětí a mládeže do sportovních, kulturních a zájmových aktivit. Poprvé mohly organizace žádat o peníze z dotačních programů na konci roku 2015. 

„O možnosti podávání žádostí o dotace jsme informovali všechny sportovní a zájmové organizace, spolky a dosavadní příjemce žádostí. Žádost o dotaci ale může podat kdokoliv, kdo je v dotačních programech vymezený jako takzvaný způsobilý žadatel,” uvedla vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Marcela Horáková.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím webových stránek města Blanska, následně je nutné odevzdat také žádost v tištěné podobě.

Podání žádosti je možné po přihlášení k elektronickému účtu. „Po přihlášení se k účtu si vybere žadatel formulář požadovaného dotačního programu, vyplní povinné údaje a v elektronické podobě je odešle. Po odeslání žádosti se na formuláři vygeneruje specifický identifikační kód. Žádost opatřenou tímto identifikačním kódem pak žadatel vytiskne, podepíše, doplní ji o povinné přílohy a kompletní žádost v listinné podobě doručí  svázanou v jeden celek na podatelnu městského úřadu,” doplnila Marcela Horáková..

Podrobnosti o obou dotačních programech najdete v tomto odkazu.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení