Školáci budou pracovat s novou regionální učebnicí

20. ledna 2023, ostatní, přečteno: 1086×

Zpestření běžné výuky ale také prohloubení a doplnění znalostí o místě, kde děti žijí, si slibují tvůrci i učitelé od nové regionální učebnice určené pro žáky základních škol. Na jejím vzniku spolupracovali odborníci z Muzea Blanenska, Střediska ekologické výchovy Rychta Krásensko nebo například Domu přírody Moravský kras.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Krasíkova učebnice o Moravském krasu a Blanensku, v níž je průvodcem podobně jako u dalších aktivit pro děti postavička šneka Krasíka, je jedním z výstupů čtyřletého projektu Místní akční skupiny Moravský kras (MAS Moravský kras) zaměřeného na zvyšování kvality vzdělávání na Blanensku. Zapojily se do něj tři desítky škol i necelé dvě desítky dalších organizací.

Nová učebnice má formu šanonu s pracovními listy. FOTO: Michal Záboj

„Krasíkova regionální učebnice je vytvořená jako doplněk standardních učebnic, se kterými učitelé pracují. Má formu šanonu s pracovními listy rozdělenými do pěti kapitol. Pracovní listy by měly vybízet k interaktivní práci s informacemi, obsahují autorské ilustrace, fotografie a nejrůznější úkoly, žáci mohou listy vybarvovat, dokreslovat, propojovat informace nebo řešit rébusy. Vše je rozdělené podle témat do jednotlivých kapitol, listy ale nejsou číslované, vyučující si je tak mohou zařadit do výuky podle své potřeby,“ popsala ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková, která se do příprav učebnice zapojila jako členka pracovní skupiny pro regionální identitu MAS Moravský kras.

„Forma šanonu s volně vloženými listy umožňuje kapitoly doplnit o vlastní obrázky, pozvánky a další informace. Pracovní listy by měly sloužit jen jako vodítko, nabádat by měly k další návštěvě různých institucí, terénních exkurzí nebo výletů do přírody, kde lze k danému tématu získat další informace,“ doplnila Pavlína Komínková.

FOTOGALERIE
Školáci budou pracovat s novou regionální učebnicí

Krasíkova učebnice o Moravském krasu a Blanensku. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  3

Přesně to plánují i kantoři. „Existenci výukového materiálu, který zohledňuje specifika našeho regionu a je mu přímo ušitý na míru, vítáme. Věřím, že v dětech posílí vztah k místu, které znají a kde žijí. Na druhou stranu může učebnice podnítit zájem o učivo konkrétních předmětů. Učitelé s ní nyní budou pracovat v hodinách ale také v nejrůznějších výukových projektech, které nabízejí přesah hodin dějepisu nebo přírodopisu – pracovní listy tak využijí jako zastřešující pomůcku při návštěvě muzea, knihovny nebo vycházkách do okolní přírody,“ popsal Josef Škvařil, ředitel ZŠ Salmova, v níž nyní učebnice zkompletovali.

Ti mají zatím k dispozici přírodovědnou část s kapitolami zaměřenými na Moravský kras a jeskyně v něm, lesy, bezlesou krajinu, ochranu přírody a vodstvo. Pracovní skupina pro regionální identitu už ale pracuje na pokračování humanitní části učebnice kapitole věnované pravěku. Ta, podobně jako celá přírodovědná část, vzniká díky prostředkům z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pokud se z něj podaří získat i další finance, učebnice se doplní také o kapitoly věnované dalším etapám vývoje lidstva ve vazbě na Moravský kras, archeologickým nalezištím, významným místům středověku, ale také moderním dějinám, fenoménu blanenské litiny nebo třeba významným osobnostem regionu.

„Regionální učebnice je jen jedním z celé řady dalších výstupů Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání, který jsme školám, neziskovým organizacím i obcím v regionu nabídli. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou jsme pořádali také vzdělávací workshopy a setkání pedagogů základních a mateřských škol, lekce s rodilým mluvčím anglického jazyka, organizovali jsme návštěvy center volného času, školky získaly Klokanovy kufry s didaktickými pomůckami pro předškoláky a mnoho dalšího,“ upozornil Petr Revenda z MAS Moravský kras s tím, že podrobnosti o projektu lze nalézt na http://www.vzdelavaniblanensko.cz.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení