Novela zákona zavádí novinky v registraci vozidel a v evidenčních kontrolách

28. února 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 467×

Od 1. března 2023 začne platit novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zavádí novinky především oblasti registrace vozidel a provádění evidenčních kontrol.

Od tohoto data se prodlužuje platnost evidenčních kontrol ze současných 30 dnů na 1 rok, a to bez omezení počtu úkonů. Toto prodloužení platí zpětně i pro již proběhlé evidenční kontroly. Pokud tedy například řidič úspěšně absolvoval evidenční kontrolu v lednu 2023, platí mu nově do ledna roku 2024. Zároveň nebude nutné předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Nově odpadá také dosavadní nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů. Evidenční kontrolu tak nebude třeba provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, například po ukončení leasingu vozidla, tedy v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel

Jednodušší bude i rezervace registrační značky. Od 1. března si zájemci budou moci zarezervovat značku jeden měsíc před registrací vozidla. Prodlužuje se také rezervace registrační značky na přání při uložení značky na úřadu obce s rozšířenou působností, a to ze tří měsíců na šest.

Od začátku března platí, že v případě ukončení vyřazení vozidla už nebude nutné dokládat absolvování STK. Nově postačí pouze zelená karta.

Od září vstoupí v platnost další řada změn, které se budou týkat především provozovatelů historických vozidel. Změny  vyvrcholí 1. lednem roku 2024, kdy dojde ke zrušení povinnosti mít velký technický průkaz. Řidiči tak místo dvou průkazů budou nově potřebovat jen jeden. Malý technický průkaz se doplní o některé údaje, ostatní technické informace budou dostupné elektronicky a řidič je bude mít vždycky po ruce, třeba ve svém mobilu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů