Radní odvolali ředitele KSMB. Odsouhlasili nový tarif IDS JMK. Vyčlenili také další byt pro sociální bydlení

1. února 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1786×

Přinášíme vybrané informace z 6. zasedání Rady města Blanska, které se uskutečnilo v úterý 31. ledna.

Rada města Blanska rozhodla o odvolání ředitele Kulturního střediska města Blanska Víta Šujana z funkce ke dni 31. ledna 2023. Důvodem jsou dlouhodobě rozdílné názory na skladbu kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost organizovaných městem prostřednictvím KSMB a nedostatečné zajištění plnění zadaných úkolů, zejména pokud jde o manažerské řízení chodu organizace. Od 1. února 2023 dočasně povede Kulturní středisko města Blanska dosavadní zástupkyně ředitele Helena Kintrová.

Radní také schválili vyčlenění dalšího bytu z bytového fondu pro účely sociálního bydlení. To je poskytováno maminkám s dětmi ale i jednotlivcům, kteří se ocitli v bytové nouzi. Tento druh bydlení je považovaný za dočasné řešení. Nájemci sociálního bytu proto uzavírají smlouvu na šest měsíců a mají povinnost po celou dobu spolupracovat se sociálním pracovníkem. S ním pak nastavují individuální plán potřeb, který se průběžně vyhodnocuje. Jedním z cílů je mimo jiné stabilizace bytové otázky a zajištění komerčního nebo klasického obecního bydlení. Díky vyčlenění bytu v ulici Antonína Dvořáka č. 4a nyní odbor sociálních věcí aktuálně disponuje šesti sociálními byty.

Radní také vyhověli Jihomoravskému kraji, který se na město Blansko obrátil v souvislosti s rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje o zvýšení cen jízdného a dalších úpravách Tarifu IDS JMK plánovaných k 1. březnu 2023. Přihlédli zejména k tomu, že poslední komplexní zvýšení cen Tarifu IDS JMK proběhlo naposledy před 11 lety. Radní proto schválili Tarif IDS JMK, který bude platit od 1. března 2023. Cena jednorázové nepřestupní jízdenky v městské hromadné dopravě v Blansku se tak z 10,- Kč zvýší na 12,- Kč.

Radní také v úterý 31. ledna schválili individuální dotaci Spolku Fénix sport Blansko, z. s. Město spolku přispěje na účast na Poháru mistrů evropských zemí 2023 ve Španělsku. Členové spolku si účast v soutěži vybojovali na Mistrovství ČR v krosu. Blansko budou reprezentovat na podobné akci  vůbec poprvé. Své síly poměří 5. února s dalšími 31 oddíly z celé Evropy. Město start podpoří částkou 25.000 Kč. 

Rada města schválila také „Memorandum o spolupráci“ města s Jihomoravským krajem a Muzeem Blanenska, p. o. k. Cílem je snaha o zachování hodnot kulturního dědictví a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek ve městě, ale také snaha o rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Spolupráce získává konkrétnější podobu při dlouhodobé snaze o revitalizaci předzámčí. Město nyní společně s Muzeem Blanenska také připravuje projekt na adaptaci objektu někdejší kočárovny na vzdělávací prostory a depozitář měřicí techniky, o kterém jsme informovali na webu města.

Všechna usnesení rady č. 6 ze dne 31.  ledna 2023 najdete v tomto odkazu.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů