Velikonoce v Blansku zahájí koncert v kostele, svátky nabídnou bohoslužby nebo program na zámku

1. dubna 2023, kultura, přečteno: 728×

První dubnový týden se letos ponese ve znamení Velikonoc. Květnou nedělí, která připadá na 2. dubna začíná Svatý týden, vyplněný bohoslužbami a rozjímáním. Připomeneme si také tradice spojené s oslavou jara a nového života.

Farnost Blansko zahájí slavnosti předvelikonočním koncertem Symfonického orchestru města Boskovice. V kostele sv. Martina tak na Květnou neděli 2. dubna od 19:00 hodin zazní skladby Josepha Haydna, Sergeje Rachmaninova, Josefa Suka nebo Antonína Dvořáka.

 „Na svět přichází Ježíš, jako dar daný nám Bohem, každoročně si to připomínáme během vánočních svátků. On žil naším životem, ale nenechal se zlem a hříchem přemoci. Ve věrnosti dobru a pravdě se z lásky dává až do krajnosti, je ukřižován a zemřel. Třetího dne, jak sám přislíbil, vstal o Veliké-Noci z mrtvých. To je tajemství Velikonoc, které slavíme. Ježíš překonal smrt a ukazuje tak všem, že život zlem nekončí. Přeji Vám, aby naděje na vítězství dobra a lásky se stávala už nyní i Vaším štěstím a radostí. Požehnané Velikonoce,“ přeje farář Jaroslav Čupr.

Lidové tradice a zvyky připomenou každoroční Velikonoční prohlídky v blanenském muzeu. Na Škaredou středu se už v 8:30 hodin sejdou řemeslníci a umělci, kteří se budou přímo na místě věnovat výrobě ozdob s jarní a velikonoční tematikou. Uvidíte tak zdobení kraslic různými technikami, pletení pomlázky, vyřezávání píšťalky nebo tvoření z korálků. Hotové výrobky si můžete také zakoupit a odnést si domů skleněné kuřátko, zdobený perníček nebo slaměný věnec.

„Naši řemeslníci si rádi povídají s dětmi, ty si u nás mohou některé techniky směle vyzkoušet. Nebudou chybět ani tradiční lidové písničky. Těšíme se na školky, školy i na všechny ostatní návštěvníky. Pokud k nám půjdete ve skupince, prosíme, abyste si své místo rezervovali na telefonním čísle 725 952 592 nebo na mailu info@muzeum-blanenska.cz,“ doplňuje ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.

V přírodě znamená jaro zrod nového života, a to i v ptačím hnízdě. Jedno takové si proto můžete ze slámy a skartovaného papíru vyrobit v Galerii města Blanska. Na velikonoční dílně s příznačným názvem Hnízdo budou ve středu 5. dubna vznikat vrabčí rodinky, které se v hnízdech zabydlí. Dílna je určená jak pro školní kolektivy od 9:00 do 12:00 hodin, tak pro veřejnost od 15:00 do 18:00 hodin. Místo si můžete rezervovat na e-mailu: rezervacegalerie@blansko.cz.

Na prázdninový Zelený čtvrtek 6. dubna zve Městská knihovna Blansko všechny předškoláky, školáky i záškoláky na dopolední velikonoční program Čtvrtek nahniličko. Knihovnice Alice pro ně připravila dopoledne plné her a zajímavostí. Seznámí děti se zcela novou hrou zvanou Dynovačka, budou se hledat vajouchy a nakonec se zvolí Velký Korybáč. Velikonoční dovádění začíná v 9:30 hodin.

Velikonoce v kostele sv. Martina

6. dubna v 19:00 hodin – Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně

7. dubna v 10:00 hodin – litinová křížová cesta v Muzeu Blanenska

7. dubna v 15:00 hodin – Velký pátek – součástí obřadů bude uctění kříže

8. dubna ve 21:00 hodin – Bílá sobota – vigilie

Velikonoce v dřevěném kostele sv. Paraskivy

2. dubna v 9:00 hodin – Květná neděle – žehnání ratolestí

6. dubna v 17:30 hodin – Zelený čtvrtek – ustanovení Večeře Páně

7. dubna v 17:30 hodin – Velký pátek – uctění kříže, Pašije

8. dubna ve 20:00 hodin – Bílá sobota – Zmrtvýchvstání Páně, křty dospělých

9. dubna v 9:00 hodin – Velikonoční neděle – Hod Boží

 

   vložil: Leona Voráčová, redaktorka / odbor vnějších vztahů