Iktové centrum Nemocnice Blansko získalo diamantové ocenění

4. června 2024, ostatní, přečteno: 891×

Nejvyšší ocenění, tedy diamantové, bylo uděleno Centru vysoce specializované péče o pacienty s ikty Nemocnice Blansko v rámci největší evropské iktové konference ESO (European Stroke Organisation) a iniciativy Angels. Plaketu převzala vedoucí lékařka neurologické jednotky intenzivní péče MUDr. Jana Jankových na konferenci v Basileji v polovině května 2024.

„Je to ocenění pro všechny – lékaře, sestry a ošetřovatelky z JIP, lůžkového oddělení i ambulancí. Je to společná náročná práce. Tuto cenu jsme nezískali poprvé, ale ocenění jsme obvykle přebírali na republikovém sjezdu. Byl to nyní úžasný pocit – předání v auditoriu před 3000 kolegy, lékaři z celého světa,“ shrnuje dojmy Jana Jankových.

Cílem soutěže je zlepšování kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Hodnotí se několik kritérií za vybrané období, například počet podaných trombolýz (lék na rozpuštění krevní sraženiny, která ucpává mozek), rychlost provedení CT mozku od příjezdu pacienta, čas od příjezdu po zahájení léčby, vyšetření poruch polykání. Jde o prestižní mezinárodní ocenění.  

„Za posledních třicet let se péče o pacienty s CMP posunula o ohromný kus dopředu. Zkvalitňuje se diagnostická technologie, vyvíjejí se nové léky na rozpouštění trombu i katetry na mechanickou trombektomii,“ zmiňuje primář neurologického oddělení MUDr. Dušan Tenora.

Cévní mozková příhoda postihuje stále mladší lidi. Nejvíce jsou ohroženi senioři nad 60 let, ovšem výjimkou nejsou ani mladí lidé ve věku kolem 30-40 let.

Mozkové příhody jsou dvojího typu.  Krvácivé (hemoragické), kdy příčinou je narušení cévy a krvácení do mozku – jde o méně častý typ CMP (asi 15 % případů) a úspěšnost léčby je zde většinou velmi malá. Častější příčinou je nedokrvení části mozku kvůli ucpané nebo zúžené  cévě. Tady máme možnost léčby trombolýzou nebo mechanickou trombektomií s cílem zprůchodnit cévu a obnovit průtok  krve do mozku. Každou minutu bez kyslíku totiž v mozku odumírají dva miliony neuronů, proto je nutné s léčbou začít co nejdříve.

Rychlý zásah může zachránit život či předejít trvalému poškození, nebo alespoň omezit závažnost následků mrtvice. „Je ovšem důležité léčbu zahájit léčbu pomocí aplikace trombolýzy do čtyř a půl hodiny od výskytu prvních příznaků onemocnění,“ zdůrazňuje primář. V případě, že trombolýza nestačí, další možností je mechanická trombektomie (odstranění sraženiny z mozkové cévy přes tříslo ven pomocí katetru). Ta se musí provést do šesti hodin od výskytu příznaků. Pacienti indikovaní k trombektomii se převážejí do Brna.

Celorepublikový průměrný čas od příjezdu záchranky do aplikace trombolýzy je 22 minut, v Nemocnici Blansko je to dokonce 15 minut. Po vybudování nového urgentního příjmu by se tato doba mohla ještě o něco zkrátit.

Mezi první projevy cévní mozkové příhody patří zejména pokleslý koutek, ochrnutí končetin na jedné straně těla a porucha řeči. Při výskytu jednoho nebo více příznaků je vždy nezbytné okamžitě volat linku 155, a to i tehdy, když samy odezní. Mohou se vrátit s větší intenzitou.

„Nezapomínejme také, že cévní mozkové příhodě lze do určité míry předcházet. Dodržovat zdravý životní styl s dostatkem pohybu a zdravou stravou, hlídat si krevní tlak, nekouřit, nepřehánět to s alkoholem, dostatečně odpočívat a vyvarovat se stresu,“ upozorňuje Dušan Tenora.

Péče o pacienty s CMP neznamená jen řešení akutních stavů, ale vyžaduje komplexní přístup mnoha odborností. „Děkuji nejen personálu neurologického oddělení za profesionální přístup k pacientům, ale také ostatním zaměstnancům, kteří se na péči o pacienty s CMP podílejí, to znamená radiodiagnostické, interní a rehabilitační oddělení, laboratoře, klinická logopedie, psychologie a další,“ vzkazuje ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.  

Blanenská nemocnice je zařazena do sítě specializovaných pracovišť v Česku. Těch je u nás v současné době pětačtyřicet, což je dostatečně hustá síť, aby byla pacientům s iktem zajištěna skutečně kvalitní zdravotnická péče.

Marie Kalová, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení