Jak se prvňáčci popasovali se čtením

21. června 2024, kultura, přečteno: 500×

S blížícím se koncem školního roku se dětské oddělení blanenské knihovny tradičně stává dějištěm nevšedního a velmi působivého obřadu, jímž je pasování čtenářů. Prvňáčci ze všech blanenských základních škol se vystřídají na rituálním červeném koberečku, kde je poklepáním velkým mečem přijímá rytíř do čtenářského řádu. Letošní sezóna byla příznivá a před rytířem pokleklo celkem 206 dětí poté, co před spolužáky a rodiči předvedly svůj čtecí um.

Pasování je velkou událostí pro žáčky i pro všechny další zúčastněné, vždyť naučit se číst je opravdu zásadní krok v lidském životě. Vzrušená slavnostní atmosféra, která čtenářskou událost vždy provází, je potvrzením toho, že si to intenzivně uvědomují jak dospělí, tak děti, a pro knihovnu je to zároveň příležitost poděkovat pedagogům a rodičům za soustavnou práci, která předchází malému zázraku jménem čtení. Ovzduší půjčovny a pocit nadšení jsou přirozeným hnojivem pro zdárné vypěstování čtenářského návyku a trvalého vztahu ke knížkám, což platí nejen o dětech, ale občas i o dospělých, kteří se rozhodnou dohnat, co v dětství zanedbali...

Malí rytíři čtenářského řádu dostávají na cestu vstříc prvním opravdovým prázdninám vždy knížku, aby byla jejich dychtivost po písmenech ihned nasycena vhodnou duchovní stravou. Celorepublikový organizátor pasování prvňáčků, kterým je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (už od r. 2008), letos pro čtenářské novice připravil půvabnou knihu Kouzelné brýle autorky Zuzany Pospíšilové.

Nezbývá, než popřát čtenářské omladině hodně radosti z krásných příběhů. Krásné prázdniny!

Alice Hrbková, Městská knihovna Blansko

FOTOGALERIE
Jak se prvňáčci popasovali se čtením

Pasováni na čtenáře byli také prvňáčci ze ZŠ Dvorská. FOTO: archiv knihovny

Celkem fotografií:  7

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení