Radní schválili záměr zřízení nové zastávky na Těchově a souhlasili s využitím Palavy pro veřejné akce

18. června 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 1108×

Přinášíme vybrané informace ze 41. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 18. června 2024. Na svém druhém červnovém zasedání radní projednali například petici za zřízení autobusové zastávky v horní části Těchova, odsouhlasili smlouvu o dílo na vypracování Generelu dopravy města Blansko nebo souhlasili s užitím prostranství v Rekreační oblasti Palava pro pořadatele několika veřejných akcí. Dohromady měli radní na programu třicítku bodů.

Rada schválila návrh smlouvy o dílo na vypracování Generelu dopravy města Blansko. Cílem Generelu dopravy je zpracování inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje a udržitelnosti dopravy ve městě a nejbližším okolí, který identifikuje hlavní problémy dopravy – mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a zároveň navrhuje opatření na jejich řešení v etapách s výhledem do budoucích let. Předpokládaný finanční rozsah plnění je 2 miliony Kč včetně DPH. Termín realizace je 12 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Zpracovatele generelu určí připravované výběrové řízení.

Rada města schválila harmonogram provozu školních družin (ŠD) v základních školách zřizovaných městem Blansko během letošních letních prázdnin. V červenci a srpnu nabídnou školy žákům 1. stupně možnost navštěvovat školní družinu zpravidla ve dvou týdenních turnusech. Výjimkou je ZŠ TGM Blansko, Rodkovského, která pořádá  v termínu 8. do 12. července 2024 tradiční příměstský tábor mimo režim ŠD. Za týdenní pobyt rodiče zaplatí max. 1.000 Kč. V poplatku bude zahrnuta úhrada za ŠD, stravné a náklady na doprovodné aktivity dle zaměření jednotlivých programů.

Radní se zabývali peticí za vybudování nové zastávky v Těchově, pod kterou se podepsalo 117 lidí. V petici požadují zřízení autobusové zastávky v horní části této místní části, a to v obou směrech. Nová stanoviště mají zkrátit cestu obyvatel části Těchova na autobus. Zatím musejí chodit na zastávky v centru. Náklady na vybudování dvou zastávek se odhadují na asi 1,5 milionu korun. Rada města souhlasila se záměrem vybudování autobusové zastávky v horní části Těchova a se zahájením projektové přípravy.

Radní se zabývali také žádostmi o souhlas s užitím veřejných prostranství v Rekreační oblasti Palava. ACT leraK Blansko požádal o souhlas pro tradiční závod MTB CX horských kol, který se uskuteční 14. září 2024. Jedná se o závod cross country horských kol, kdy převážná část závodu probíhá na travnatých plochách rekreační oblasti na pozemcích Lesů ČR. Start a cíl je plánován na asfaltové cestě u pískoviště přehrady. Vzhledem k tomu, že v termínu závodů bude probíhat stavba budovy hygienického zázemí „U hřiště“ a cykloboxů, bude nutné upravit jednotlivé trasy závodu tak, aby nezasahovaly do průběhu stavby ani do nově upravených a revitalizovaných ploch. Radní souhlasili s konáním závodu za podmínky, že trasa závodu nebude zasahovat do průběhu stavby ani do nově upravených ploch rekreační oblasti.

Se žádostí o užití veřejných ploch v Rekreační oblasti Palava se na město obrátil také nájemce restaurace Myslivna. Rada souhlasila s užitím prostranství v Rekreační oblasti Palava pro konání akcí: Spouštění lodních modelů na vodu dne 29 června 2024, Gulášobraní dne 27. července 2024 a Blanenská lávka dne 31. srpna 2024. Jedná se o využití prostoru mezi restaurací Myslivna a vodní plochou.

Rada města jmenovala ředitele Základní školy Blansko, Erbenova 13 a Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2. V případě těchto škol se zatím nepodařilo vybrat nového ředitele/ku a je vypsáno nové konkursní řízení. Základní školu Erbenova dočasně povede Mgr. Jaroslava Novotná, Základní školu TGM Mgr. Magda Vinická. Jmenovány jsou s účinností od 1. srpna 2024, a to na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z konkurzního řízení.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení