Dělnický dům čeká o prázdninách další modernizace

8. července 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 420×

Dělnický dům čekají další úpravy a vylepšení. Zastupitelé na svém červnovém zasedání rozhodli, že Kulturní středisko města Blanska (KSMB) na ně získá asi dva miliony korun. Peníze poslouží například na nákup nových židlí nebo na modernizaci kotelny. Kromě toho v Dělnickém domě přes léto pokračují plánované úpravy a rekonstrukce, které začaly už na jaře.

Uvolnění celkem 1,4 milionu korun pro KSMB z rozpočtu města na nákup pěsti set kusů nových židlí do hlavního sálu schválili rozpočtovým opatřením blanenští zastupitelé na svém červnovém zasedání. „Stávající židle jsou už 15 let staré a jsou opotřebené – opěrky jsou uvolněné, sedadla prosezená a špinavá. Některé je již třeba z důvodu bezpečnosti vyřadit. Nákup nových židlí je více než žádoucí. Původní židle z Dělnického domu, které ještě lze využít, dostanou některé místní části, které už o ně projevily zájem,“ uvedl starosta Jiří Crha.

V Dělnickém domě probíhá výměna elektroinstalace. FOTO: Renata Spotzová

Rozpočet KSMB zastupitelé posílili ještě o 470 tisíc korun, které poslouží na další úpravy objektu. Kulturní stánek města tak čeká například modernizace kotelny, která umožní vzdálenou regulaci topení.

„Dělnický dům nemá dodnes možnost regulovat topení, což je značně nepraktické a neekonomické. Teplo Blansko, s.r.o. díky modernizaci kotelny bude moci zajistit regulaci a nastavení topení podle aktuálních potřeb, a to i vzdáleně,“ vysvětlil starosta.

Peníze KSMB použije také na defektoskopickou kontrolu ploché střechy, která má odhalit i velmi malé praskliny. V přísálí objektu se pak počítá s opravou části podlahy.

V Dělnickém domě pokračují také práce na odvlhčení, výměna elektroinstalace a strukturované kabeláže a instalace nové vzduchotechniky. Náklady na tyto úpravy se dohromady předpokládají ve výši necelých 17 milionů korun bez DPH. Práce na odvlhčení započaly na konci dubna, ostatní práce pak v červnu. Úpravy podle plánu skončí  během srpna tak, aby od září nebyl narušený provoz Dělnického domu.

FOTOGALERIE
Dělnický dům čeká o prázdninách další modernizace

V Dělnickém domě probíhají plánované úpravy a rekonstrukce. FOTO: Renata Spotzová


                Na střechu Dělnického domu dělníci usadili novou vzduchotechniku. FOTO: KSMB
                  
                Na střechu Dělnického domu dělníci usadili novou vzduchotechniku. FOTO: KSMB
                  
                Na střechu Dělnického domu dělníci usadili novou vzduchotechniku. FOTO: KSMB
                  
                Na střechu Dělnického domu dělníci usadili novou vzduchotechniku. FOTO: KSMB
                  
                Na střechu Dělnického domu dělníci usadili novou vzduchotechniku. FOTO: KSMB
                  
                V Dělnickém domě probíhají plánované úpravy a rekonstrukce. FOTO: Renata Spotzová
                  
                V Dělnickém domě probíhají plánované úpravy a rekonstrukce. FOTO: Renata Spotzová
                  
                V Dělnickém domě probíhají plánované úpravy a rekonstrukce. FOTO: Renata Spotzová
                  . . . a další . . . 
                V Dělnickém domě probíhají plánované úpravy a rekonstrukce. FOTO: Renata Spotzová
                  
                V Dělnickém domě probíhají plánované úpravy a rekonstrukce. FOTO: Renata Spotzová

Celkem fotografií:  11

„Díky všem těmto úpravám budou akce v Dělnickém domě zejména pro návštěvníky komfortnější. Nová vzduchotechnika navíc umožní využívat Dělnický dům celoročně. Dosud jsme přes léto akce v hlavním sále kvůli nemožnosti vyvětrání a cirkulace ochlazeného vzduchu pořádat nemohli,“ doplnil ředitel KSMB Tomáš Mokrý.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení