Archiv článků
   za měsíc září 2003

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Uzavírka křižovatky u pošty

Správa a údržba silnic Jm kraje a Město Blansko oznamuje občanům, že vzhledem k postupu prací na kruhové křižovatce u bývalé pošty bude průchod k železniční zastávce Blansko-město v průběhu září a října ještě několikrát uzavřen.
První uzavírka je od pondělí 29. září na dobu cca 1 týdne. Další uzavírky budou řešeny podle potřeb stavby tak, aby chodník k zastávce byl dokončen v předstihu.
Náhradní obchozí trasa je vedena parkem na ul. Svatopluka Čecha. Děkujeme za pochopení vzniklé situace a respektování této obcházkové trasy.


Dokončení rehabilitace a vodoléčby v Nemocnici Blansko

V roce 2002 realizovala Nemocnice Blansko investiční akci „Reko — vodoléčba a rehabilitace I. etapa“ v celkové výši 19 mil. Kč. Z této částky bylo 13 mil. Kč financováno ze státní dotace. V prosinci roku 2002 byly rekonstruované prostory uvedeny do provozu.


Nutnost stěhování a uzavírání expozic

Ilustrační foto k článku: Nutnost stěhování a uzavírání expozic

Staré budovy vyžadují vždy neobvyklou péči, ale i při sebelepší pozornosti mohou přijít „neduhy“, které přicházejí s léty. Blanenský zámek není výjimkou a je také známo, že v poslední době je pod jeho střechou likvidována dřevomorka. I když jsme již o problémech psali, vracíme se dnes k postupujícím opravám s ředitelkou Muzea Blansko, které má v zámku sídlo, Mgr. Evou Nečasovou.


Senior linka 156 – váš pomocník, který zajistí okamžitou pomoc

Město Blansko a městská policie ve spolupráci s odborem sociálních věcí, oddělením soc. péče a služeb nabízí osaměle žijícím seniorům možnost zapůjčení přístroje „Senior linky“. Pomocí tohoto přístroje si v případě nenadálé životní situace ohrožení života (zdravotní indispozici, nečekaný zloděj v bytě) přivoláte okamžitou pomoc.


Parkování a ostraha v Nemocnici Blansko

Rada města na svém 14. zasedání schválila realizaci „Parkovacího a monitorovacího systému v Nemocnici Blansko“. Tato akce v sobě zahrnuje realizaci kamerového systému a nového systému parkování.


Práce v urnovém háji

Ilustrační foto k článku: Práce v urnovém háji

Na podzim loňského roku byly na hřbitově v Blansku provedeny stavební práce, které spočívaly v zadláždění chodníků a cestiček v urnovém háji a jejich odvodnění. Na tyto práce v letošním roce navazuje další úprava urnového háje, a to obnova travnatých ploch a vyrovnání hrobových míst tak, aby vznikly ucelené řady. Současné práce zajišťuje správce hřbitova se souhlasem Města Blansko.


Na ulici Chelčického se nejsou ochotni domluvit

Městský úřad obdržel v loňském roce požadavek občanů z ulice Chelčického na využití rozšířené části zpevněné plochy u bytových domů pro odstavení osobních motorových vozidel. Po provedeném místním šetření a zohlednění nedostatku parkovacích ploch v dané lokalitě dopravní komise tento požadavek kladně odsouhlasila.


Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska

Zasedání se koná v pondělí 22. 9. 2003 ve 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti budovy bývalého okresního úřadu, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu ...


Průmyslová zóna Blansko-Vojánky se představuje

Na internetových stránkách www.blansko.cz si nyní můžete prohlédnout prezentaci průmyslové zóny Blansky-Vojánky, ve které jsou uvedeny všechny potřebné technické informace pro potenciální investory, ale je zde také představena samotná zóna. Podle přehledných podkladů si lze udělat představu, jak bude velká, kde bude zeleň, komunikace nebo osvětlení, a jak bude v první fázi zastavěna.
Jen projekt firmy Blata počítá s 6,5 ha, což je prakticky polovina výměry pro celý areál.


Investiční akce v Blansku

Přehled plánovaných investičních akcí v termínu od 15. 9. do 15. 10. 2003 v Blansku.


Zahrádkáři pozor – proběhne svoz odpadu ze zahrádek

V příštím týdnu proběhne svoz odpadu ze zahrad, a to především jablek a jiného ovoce. Do schránek je v současné době distribuován leták, jehož celé znění vám přinášíme i na těchto stránkách.Blanenští posluchači italského jazyka se týden učili v italském Scandianu

Ilustrační foto k článku: Blanenští posluchači italského jazyka se týden učili v italském Scandianu

V rámci tradičních výměn mezi našimi městy se v letošním roce podařilo zorganizovat letní školu italštiny pro studenty, kteří v Blansku navštěvují kurz tohoto jazyka pořádaný Společností přátel Itálie a dále pro žáky Základní školy Dvorská, kteří si italštinu mohou zvolit v rámci výuky na této škole.


Křižovatka „u pošty“ bude dočasně plně uzavřena

SUS JMK a Město Blansko, na základě dnešního rozhodnutí SÚ-oddělení dopravy a DI Policie ČR, oznamuje občanům, že s přihlédnutím k postupu prací na rekonstrukci křižovatky „u pošty“ a zajištění bezpečnosti chodců, bude průchod křižovatkou k železničnímu přejezdu uzavřen na nezbytně nutnou dobu cca 1 až 2 týdny.
Náhradní obchozí trasa bude vedena parkem na ul. Sv. Čecha, okolo budovy Telecomu a bývalé pošty k výškové budově Smetanova 1 na ul. Rožmitálovu — obousměrně.
Děkujeme za pochopení vzniklé situace a respektování tohoto dočasného řešení.