Archiv článků
   za měsíc říjen 2003

VŠECHNY ČLÁNKY

 


Blanenské gymnázium informuje

Gymnázium Blansko patří neodmyslitelně do systému středních škol našeho okresu. V letošním roce opustilo školu 64 čerstvých absolventů. Kromě jednoho se všichni přihlásili na některou z vysokých škol a 46 jich bylo přijato. Pro školní rok 2004/2005 připravuje blanenské Gymnázium kvalitní a rozmanité studium pro další absolventy základních škol.


22. ročník pohádkového pochodu

Jste-li příznivci turistiky nebo jen milujete pohádky a dobrodružství, zaškrtněte si v kalendáři datum 8. listopadu. Je to sobota a bude se konat další ročník známého Pochodu podzimním lesem. Startuje se opět z vestibulu školy na ul. Dvorská, a to průběžně od 16.30 do 17.30 hodin.


Prezident republiky Václav Klaus navštíví Blansko

Dne 12. 11. 2003 navštíví město Blansko během svého třídenního pobytu v Jihomoravském kraji prezident republiky Václav Klaus. Jeho pobyt ve městě je vymezen časovým rozpětím 12.00 — 15.30 h.


„PARAGRAFÍK“ postiženým poradí

Zdravotně postiženým klientům někdy chybí podstatné informace a nevědí, kde je získávat. Jednou z možností je poradna „Paragrafík“ a především její bezplatná linka.


Výzva pro pořadatele akcí

Oddělení cestovního ruchu připravuje vydání aktuálního propagačního materiálu Turistické informace + Kalendář akcí 2004. Dovolujeme si tímto požádat kulturní, sportovní i zájmové organizace o zaslání informací o termínech akcí, které plánují organizovat v příštím roce.


Vyhodnocení literární soutěže Františka Halase

... vypsané Muzeem Blansko proběhne v pátek 31. 10. 2003 v 16 hodin v klubovně muzea za účasti členů poroty Dr. Ludvíka Kundery, Mgr. Marie Habešové a Mgr. Evy Nečasové a autorů zaslaných literárních prací. Zveme zájemce z řad veřejnosti.


Čaj s autogramem

Čajovna na Wanklově náměstí bude ve středu 29. října místem besedy s prof. Ludvíkem Kunderou, autorem knihy „Piju čaj“.
Kunštátský básník, překladatel i výtvarník nahlíží na lahodný nápoj, který je znám po celém světě, neobvykle. Jeho kniha není pouze návodem, jak s čajem zacházet, ale i pohlazením krásným slovem. V čajovně jsou knihy pro čtenáře připraveny a Ludvík Kundera je rád podepíše. Setkání začíná v 15 h.


Pozvánka na koncert do Rájce

Odbor kultury města Rájce-Jestřebí a Kruh přátel hudby zvou širokou veřejnost na úterý 28. října 2003 v 15 h do kostela Všech svatých na SLAVNOSTNÍ KONCERT pod záštitou starosty města. Koncert se koná u příležitosti státního svátku založení republiky.


Dostali jste do schránky Zpravodaj Plus?

Zpravodaj Plus je distribuován do všech schránek domácností v Blansku a přilehlých obcích. Žádáme vás touto cestou o pomoc při kontrole roznosu zpravodaje. Pokud bydlíte v regionu, kam je Zpravodaj Plus roznášen (je rozepsáno u formuláře) a neobdrželi jste doposud říjnové číslo, vyplňte, prosím, formulář „Doručování Zpravodaje Plus“. Veškeré připomínky s Českou poštou průběžně řešíme a snažíme se, aby roznáška byla co nejkvalitnější a nejúplnější. Děkujeme za vaši pomoc.


Mezinárodní akce v Polsku s blanenskou účastí

Letošní říjen znamená pro Blansko mj. účast na dvou významných mezinárodních akcích v Polsku. Již tradiční se stala prezentace blanenského regionu na polském veletrhu cestovního ruchu „TOURSALON“ v Poznani (22. — 25. 10. 2003).


Pozvánka na vzpomínkovou akci

Město Blansko vás zve na vzpomínkovou akci ke státnímu svátku — DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA, která se uskuteční v úterý 28. října v 10 h na náměstí Svobody v Blansku.
Program:
- koncert dechové hudby
- položení věnců k památníku obětí 1. světové války
- projev starostky města Blanska


Běh na rozhlednu Eurotelu ve Veselici

Ilustrační foto k článku: Běh na rozhlednu Eurotelu ve Veselici

Na zakončení letošní sezóny na rozhledně pořádá OV Veselice v sobotu 25. října akci, při níž můžou zájemci změřit své síly v soutěži „Běh na rozhlednu Eurotelu ve Veselici“.


Pietní vzpomínka

Pietní vzpomínka na zesnulé spoluobčany se uskuteční v neděli 2. listopadu 2003 ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova. Všechny spoluobčany zve na tuto pietní slavnost Komise pro občanské záležitosti města Blanska společně s Církví římsko-katolickou a Církví československou husitskou.


Víme, na co lákáme turisty do Blanska?

Ilustrační foto k článku: Víme, na co lákáme turisty do Blanska?

Cesta železa byla otevřena docela nedávno a není to tak dlouho, co se objevily informační tabule, které vedou turisty po všech významných místech na její trase. Bude však Blansko turisty vyhledávaným městem, když vandalové vše poničí?


Den zdraví s VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna Blansko pořádá v sobotu 25. října DEN ZDRAVÍ S VZP ČR. Program...


Říjnový Zpravodaj Plus již ke stažení

Ti z vás, co se vracíte na tyto stránky pravidelně, máte již nyní možnost stáhnout si říjnový Zpravodaj Plus ve formátu PDF. Do schránek v Blansku a v okolních obcích bude distribuován v průběhu příštího týdne.


Euronovela živnostenského zákona

Euronovela živnostenského zákona umožní českým živnostníkům od data vstupu do Evropské unie začít podnikat na trhu všech členských zemí. V současné době je tato důležitá legislativní norma projednávána v Parlamentu ČR a předpokládá se její schválení do konce října t. r.


Soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“

Kulturní středisko města Blanska vyhlašuje soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“.
Zúčastnit se mohou kolektivy i jednotlivci. Soutěžní práce, odevzdané v Galerii města Blanska, Dvorská 2 do 5. 12. 2003, budou vystaveny na Vánoční výstavě a nejlepší výrobky budou odměněny.


Investiční akce v Blansku

Přehled plánovaných investičních akcí v termínu od 15. 10. do 15. 11. 2003 v Blansku.


Výkopové práce na nám. Republiky

V souvislosti s propojováním počítačových a telefonních sítí jednotlivých budov městského úřadu optickým kabelem jsou nyní prováděny výkopové práce zasahující od zadního traktu budovy městského úřadu na nám. Svobody až po budovu bývalého „okresu“ na nám. Republiky 1.


Chodník mezi Písečnou a „bytovkami“

Ilustrační foto k článku: Chodník mezi Písečnou a  „bytovkami“

Toužebně očekávané propojení „bytovek“ se sídlištěm Písečná pomocí solidního chodníku a ne jen blátivé cesty je již realitou.


Chráněné bydlení Velan využívá sedm klientů

Ilustrační foto k článku: Chráněné bydlení Velan využívá sedm klientů

Dne 25. září 2003 bylo v Blansku Klepačově slavnostně otevřeno Centrum VELAN. Jedná se o zařízení, které poskytuje sociální službu chráněného bydlení pro naše spoluobčany s mentálním postižením.


V městských lázních vzniklo nové relaxační centrum

Ilustrační foto k článku: V městských lázních vzniklo nové relaxační centrum

Po převzetí provozu městských lázní v loňském roce a úpravách, které již byly realizovány, pokračuje společnost Služby Blansko, s.r.o. i v letošním roce ve zkvalitňování služeb poskytovaných občanům našeho města. Konečnou představou provozovatele je vybudovat v objektu lázní ucelený komplex služeb sloužící k odpočinku a relaxaci blanenských občanů.


Domy zvláštního určení – podmínky a služby

Domy zvláštního určení řeší problematiku bytů určených pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Žadatelem může být občan, kterému byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby.


Kde se hlavně bude pracovat

S místostarostou Ing. Jindřichem Králem o postupu příprav projektu, který zaručí, že „nic nepůjde do řeky“.


Všední motivy blanenských fotografů

Ilustrační foto k článku: Všední motivy blanenských fotografů

V kulturní místnosti knihovny je od pondělí otevřena nová výstava s názvem „Všední motivy“. Vystaveny jsou fotografie několika autorů spojených s Blanskem a okolím.


Videožurnál on-line

Pokusně byly na blanenské stránky zařazeny šoty z Blanenského videožurnálu. K dispozici jsou ve formátu WMV. Pokud bude o poskytování těchto videoukázek zájem, setkáte se zde s nimi i v dalších měsících. Nyní máte možnost zhlédnout zářijový díl. Videožurnál on-line najdete na stránkách Blanenské televize.


Pozvánka na exkurzi na Ostrovskou plošinu

Správa CHKO Moravský kras, konkrétně Ing. Jozef Jančo, povede v sobotu 11. 10. exkurzi tématicky zaměřenou na zemědělství a agroenviromentální programy v krasové krajině.
Na programu jsou ponory Stará a Nová Rasovna, jeskyně Lidomorna, holštejnský hrad, krasové jevy na Ostrovské plošině, Helišova skála, kozí farma v Šošůvce, Sloupsko-šošůvské jeskyně a krasové jevy v okolí Sloupu.


Letní rekreační sezona pohledem Městské policie Blansko

Ilustrační foto k článku: Letní rekreační sezona pohledem Městské policie Blansko

Prázdninové měsíce červenec a srpen jsou pro většinu lidí ve znamení dovolených, rekreací, turistiky, prostě aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro děti a studenty jsou přestávkou mezi starým a novým školním rokem. Policistům toto období přináší specifické problémy související s nárůstem počtu návštěvníků města. Zvýšený cestovní ruch pak nechává vyniknout různým živlům, a to nejen vandalům, výtržníkům a drobným zlodějíčkům, ale i zkušeným a otrlým pachatelům závažné trestné činnosti.Nonstop čtení

V pondělí 6. října 2003 začíná téměř ve stovce míst Týden knihoven společnou akcí, nazvanou VŘSČ — Velké Říjnové Společné Čtení. S ostatními knihovnami chceme takto připomenout krásu hlasitého předčítání.


Podzimní vakcinace lišek proti vzteklině 27. 9. – 5. 10. 2003

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj — inspektorát Blansko oznamuje všem občanům a uživatelům honiteb v okrese Blansko, že bude na celém okrese provedena orální vakcinace lišek proti vzteklině. Kladení vakcíny bude provedeno letecky.


Blanenská objížďka – kritická místa

Ilustrační foto k článku: Blanenská objížďka – kritická místa

Objízdná trasa po Blansku by měla být už pro všechny zažitá. Zdá se, že pro některé však natolik, že nedodržují stanovené značení a jezdí, kudy potřebují. To je sice v posledních dnech docela pod dozorem, takže se to nemusí vůbec vyplatit, ale je určitě dobré vědět, kde si dávat pozor...