Archiv článků
   za měsíc březen 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Partnerství Blanska a Komárna již nabývá konkrétní podobu

Ilustrační foto k článku: Partnerství Blanska a Komárna již nabývá konkrétní podobu

V den zahájení oslav 100. výročí povýšení Blanska na město 15. 2. 2005 se v Blansku uskutečnilo setkání delegací měst Komárna a Blanska vedených na straně Komárna zástupcem primátora Ing. Bélou Szabó a na straně Blanska starostkou PhDr. Jaroslavou Královou. Cílem setkání bylo navázání osobních kontaktů na úrovni oficiálních představitelů obou měst a posouzení možností obnovení partnerské spolupráce.


Noví členové zastupitelstva složili slavnostní slib

Ilustrační foto k článku: Noví členové zastupitelstva složili slavnostní slib

Ještě před zasedáním zastupitelstva města v pondělí 21. 3. byly vyřešeny všechny tři případy střetu zájmů, které nastaly poté, co vstoupil v platnost nový zákon, upravující tuto oblast. Náhradníci tedy mohli složit slib a stát se plnohodnotnými členy zastupitelstva.


Setkání občanů s představiteli města Blanska

Ve středu 30. března 2005 se v blanenském kině uskuteční od 16 hodin setkání občanů s představiteli Města Blansko. Z městského úřadu budou přítomni starostka, místostarostové, tajemník a všichni vedoucí odborů. Zúčastní se též všichni ředitelé příspěvkových organizací. Občané mohou vznášet písemné dotazy, které je možné průběžně odevzdávat v Informační kanceláři Blanka, na podatelně městského úřadu nebo přímo před zahájením setkání v kině. Podepsané dotazy budou zařazeny do slosování o ceny.Upozornění na změnu svozu odpadu o Velikonocích

Svoz zbytkového komunálního odpadu, který připadá na svátek 28. března 2005 (tj. pondělí) bude přesunut na 26. března 2005 (tj. sobota). To znamená, že proběhne svoz v předstihu a je zapotřebí vystavit svozové nádoby 26. 3. 2005 v brzkých ranních hodinách (nejpozději do začátku svozu tj. do 6.00 h).


Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva města

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska se bude konat v pondělí 21. 3. 2005 od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Program zastupitelstva...


Změny ve svozu komunálních odpadů od 1. 4. 2005 v Blansku a městských částech

Nový harmonogram svozu komunálních odpadů vypracovala firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. se sídlem v Blansku na ul. Komenského 2 (tel. 602 756 024, e-mail: jiri.pukl@avecz.cz) s ohledem na možnost svozu 110litrových i 1.100litrových nádob při jednom pojezdu. Odpadne tak zajíždění svozové techniky dvakrát do jedné lokality. Mělo by tak dojít ke zkvalitnění služeb i životního prostředí ve městě.


Zákon o střetu zájmů se týká tří zastupitelů

Ilustrační foto k článku: Zákon o střetu zájmů se týká tří zastupitelů

Zákon č. 96, O střetu zájmů vešel v platnost v letošním roce. Upravuje některé záležitosti, které souvisí s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí. Protože v Blansku se nový zákon týká tří zastupitelů, povídáme si o jeho dopadu s tajemníkem MěÚ Ing. Kupčíkem.


Havárie plynu v průmyslové zóně

Dnes dopoledne narušila stavebni firma v areálu průmyslové zóny Blansko-Vojánky vysokotlaké vedení plynu. To muselo být okamžitě odstaveno, evakuována byla firma Čemebo, policie odkláněla dopravu ze zasaženého území. Bez plynu jsou nyní obce Obůrka, Těchov a Češkovice.


Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol na území města Blanska včetně městských částí proběhne v pondělí 4. dubna 2005 od 12 do 16 hodin ve všech předškolních zařízeních.


Činnost MP Blansko v období od 15. 2. 2005 do 1. 3. 2005

V měsíci únoru 2005 dále strážníci MP Blansko mimo jiné řešili celkem 5 přestupků proti občanskému soužití, 8 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v 9 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále byly z území města odstraněny 2 vraky motorových vozidel a na další 2 umístěna výzva k jejich odstranění.


Rekonstrukce kanalizace zasáhne střed města i přilehlé obce

Schválené termíny rekonstrukcí a výstavby kanalizací v rámci projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ — akce Blansko-ČOV a kanalizace. Výstavba a rekonstrukce kanalizací dle v nadpisu zmíněného projektu se týká města Blanska a městských částí Horní Lhota a Dolní Lhota. Jelikož je již znám schválený harmonogram prací, předkládáme vám vybrané dílčí termíny výstavby.Za předškolní vzdělávání v mateřských školách se platí

Odbor ŠKOL informoval o novém způsobu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách od 1. ledna 2005, který vyplývá z nových právních předpisů. V souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je ředitelkami stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání v jednotlivých mateřských školách v Blansku pro období od 1. ledna 2005 do 1. září 2005 takto:


Letos bude zkolaudováno osm bezbariérových bytů

Na základě informací odboru investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko sdělujeme, že v měsíci červenci a prosinci letošního roku budou zkolaudovány byty zvláštního určení — bezbariérové v Blansku v lokalitě Písečná. Jedná se o osm jednopokojových bytů o celkové podlahové ploše 45,80 m2. Zájemci, hlaste se.