Archiv článků
   za měsíc červenec 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Výměna řidičských průkazů

Zákony o silniční dopravě a o provozu na pozemních komunikacích ze dne 16. června 2005 prodlužují mimo jiného i lhůty povinné výměny řidičských průkazů. Nabývají účinnosti dnem 1. července 2005.


Školy zřízené Městem volí nové školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Pracovní rehabilitace v Blansku

Od 1. 8. 2005 bude zahájen v Blansku a okolí projekt Pracovní rehabilitace. Projekt je plně financován z prostředků EU prostřednictvím Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech. Projekt bude trvat 12 měsíců a jeho rozpočet je 1,6 milionu Kč. Realizátorem akce je Oblastní charita Blansko, partnerem projektu Město Blansko.Dobrodružstvím k získání důvěry v sebe a ostatní lidi

Město Blansko si uvědomuje, že řešení problematiky vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže nelze očekávat pouze od opatření založených na administrativně represivních metodách, a tak již pátým rokem pokračuje realizace projektu zaměřeného na alternativní opatření v rámci programu prevence kriminality. Pro rok 2005 se podařilo získat také dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.


Písečná projde regenerací

Písečná není zrovna vzorem ideálního sídliště. Citelně zde chybí parkovací místa, zeleň či větší dětské hřiště. Právě proto má projít regenerací, která životní prostředí v této části města zlepší.


Město ruší školku na Údolní 2

Ilustrační foto k článku: Město ruší školku na Údolní 2

V posledních několika letech pomalu narůstá v Blansku křivka porodnosti (viz graf) a i přesto dochází zdánlivě nelogicky ke zrušení této mateřské školy.


Započala další etapa rekonstrukce ulice Křižkovského

Minulý týden byla uzavřena část ulice Křižkovského, v níž byla zahájena rekonstrukce úseku mezi ulicemi Dvorská a Mánesova. Ten bude navazovat na část, která se realizovala v roce 2003. Práce zahájily rekonstrukcí kanalizace a opravami na vodovodním řadu, následně bude vyměněna celá skladba vozovky a předlážděny chodníky zámkovou dlažbou. Dokončení plánováné na konec září 2005 bude především závislé na hladkém průběhu rekonstrukce kanalizace.