Archiv článků
   za měsíc prosinec 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Žadatelé o byt jsou za nepravdivé údaje vyřazováni z pořadníku

Oddělení bytového hospodářství odboru komunální údržby MěÚ Blansko stále častěji musí předkládat Radě města Blanska návrhy na vyřazení žádosti z pořadníku o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů. Většinou se jedná o nenahlášení změn bytové situace žadatele, které mají vliv na bodové ohodnocení žádosti.


Svoz odpadu ve svátek 26. 12. a svoz vánočních stromků

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i v pondělí 26. 12. 2005. To znamená, že pondělní svoz proběhne i ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


Kalendář města opět s historickými fotografiemi

Ilustrační foto k článku: Kalendář města opět s historickými fotografiemi

Když jsme před rokem připravovali oficiální kalendář ke 100. výročí povýšení Blanska na město „Stoleté město Blansko 1905 — 2005“, byli jsme překvapeni, jak veliký ohlas mezi veřejností vzbudil stolní kalendář obsahující staré pohlednice a fotografie našeho města. Proto jsme se rozhodli vydat obdobný kalendář znovu a věříme, že vás zaujme stejně jako jeho předchůdce.


Město poskytne půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických vlastností souvisejících staveb na území města Blanska.


Co trápí obyvatele sídliště Písečná?

Obyvatelé Písečné měli před časem možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníku k situaci v této zóně a jak by se měla zlepšit. Anketu vyplnilo 189 obyvatel sídliště. Veřejné projednávání se koná ve čtvrtek 8. 12. od 17 hodin v Kině Blansko.


Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva

V pondělí 12. 12. 2005 v 15.30 hod. se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, koná 20. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Jednání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Odpadový polystyren patří do sběrného střediska

Dalším krůčkem pro zlepšení životního prostředí v našem městě je, že firma POLYST–RECYKL umístila ve Sběrném středisku odpadů (dále jen SSO) na ul. Luční kontejner na tento druh odpadu. Vyzýváme občany města Blanska, aby polystyren neházeli do odpadových nádob na směsný komunální odpad, ale odevzdávali jej bezplatně ve SSO v jeho provozních hodinách.


Pozvánka na veřejné projednávání projektu „Písečná“

Město Blansko zve občany na veřejné projednávání „Projektu regenerace panelového sídliště Písečná“, které se bude konat ve čtvrtek 8. prosince v 17 hodin v sále kina Blansko, Hybešova 6. V tomto projektu jsou již zahrnuty výsledky veřejné ankety, na kterou jste nám odpovídali.