Archiv článků
   za měsíc březen 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Rada města potvrdila zařazení lékárny do organizační struktury Nemocnice Blansko

Rada města projednala doporučení zastupitelstva města znovu se zabývat možností provozování lékárny v prostorách nemocnice formou pronájmu. V souvislosti s povinnostmi vážícími se ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku nemocnice na Město a také výhodami plynoucími z tohoto provozu pro městkou nemocnici potvrdila své předchozí usnesení o začlenění lékárny do organizační struktury nemocnice.Povodňová situace – průběžné informace

Aktualizováno 3.4. 18:50 h
Vážení spoluobčané, i když situace na některých místech republiky je stále hodně dramatická, řeka Svitava se zklidňuje. V poledne 3. 4. 2006 už platí pouze 1. stupeň povodňové aktivity. Prognóza výrazného vzdutí hladiny Svitavy očekávaná v pátek 31. 3. 2006 v noci či v sobotu v ranních hodinách se naštěstí nenaplnila. Pytle s pískem jsou nyní postupně odváženy do skladu, kde je ponecháme ještě asi týden naplněné pro případ potřeby.
Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali plnit a rozmísťovat protipovodňové pytle v pátek večer a v noci, velmi děkujeme. Oceňujeme solidaritu všech, kteří přišli pomoci ohroženým spoluobčanům.
Za vedení města PhDr. Jaroslava Králová, starostka města.VOLBY 2006: Vydávání voličských průkazů

O vydání voličského průkazu mohou žádat ti občané, kteří nebudou ve dny voleb (2. a 3. 6. 2006) v místě svého bydliště a chtějí volit jinde na území republiky. Žádost o vydání voličského průkazu mohou podat písemně nebo osobně na adrese Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko.


Povodňová situace – informace

Vážení spoluobčané, v důsledku nadměrných dešťových srážek došlo k vzestupu hladiny řeky Svitavy a hrozí lokální zatopení některých prostor v okolí řeky. Byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti. Povodňové orgány města provádí opatření ke zmírnění následků, avšak je třeba se připravit na další vzestup hladiny řeky Svitavy.


Harmonogram svozu nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve od 7. 4. do 15. 4. 2006 v Blansku a městských částech. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, zářivek, plechovek od barev, znečištěných textilií, prošlých léků, zaolejovaných filtrů, pneumatik, olejů apod.


Blansko a ptačí chřipka – především prevence

Všechna prováděná opatření mají hlavně preventivní význam. Pokud by k nálezu došlo, šlo by v první fázi o opatření veterinární. Ta jsou už nyní poměrně přísná, aby se zabránilo šíření viru. Nákaza se nejčastěji vyskytuje u vodních a brodivých ptáků, ale mimo nich mohou být ohroženy i chovy drůbeže.


Turistická sezona zahájí Aprílovým Dezorientačním pochodem a pokusem o překonání rekordu

Ilustrační foto k článku: Turistická sezona zahájí Aprílovým Dezorientačním pochodem a pokusem o překonání rekordu

Na aprílovou neděli 2. dubna 2006 jsme v blanenském zámeckém parku pro všechny milovníky turistiky a dobré zábavy, kterým nevadí ani špetka recese, připravili tradiční Slavnostní zahájení turistické sezony na Blanensku. Letošní akce se bude konat pod názvem: VE STOPÁCH KAŠPARA KRÁSY BLANENSKÉHO ANEB PŘEKONEJME REKORD!


Zápis dětí do mateřských škol

Ředitelky mateřských škol v dohodě se zřizovatelem oznamují, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na území města Blanska včetně městských částí proběhne v pondělí 3. dubna 2006 od 12 do 16 hodin ve všech mateřských školách.


Setkání občanů s představiteli Města Blansko

Ve středu 29. března 2006 se od 16.00 hodin bude konat v blanenském kině tradiční setkání občanů s představiteli Města Blansko. Setkání se zúčastní nejužší vedení města, které v úvodu pohovoří o uplynulém roce ve městě Blansku, a poté zodpoví ústní i písemné dotazy občanů. Přítomni budou také všichni vedoucí odborů MěÚ a ředitelé příspěvkových organizací.


Střípky ze zastupitelstva

Komentovaný výběr z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Trénink paměti pro seniory

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Města Blanska ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko nabízí tréninkový kurz pro seniory zaměřený na zkvalitnění paměťových funkcí.


Na Písečné se začne v březnu kácet

V průběhu měsíce března začnou přípravné práce na Regeneraci sídliště Písečná – kácení stromů a mýcení keřů. Je to z toho důvodu, že tyto činnosti je nutné vykonávat v období tzv. vegetačního klidu.


Nový správní řád – díl pátý

Tímto dílem rozebírajícím stížnosti ve správním řízení uzavíráme náš miniseriál, jehož cílem bylo alespoň ve stručnosti seznámit čtenáře s některými významnými změnami ve správním řízení od ledna 2006. Vzhledem k velkému rozsahu zákona a omezenému prostoru samozřejmě nebylo možno obsáhnout v několika krátkých článcích celý nový správní řád.


Projekt „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ pokračuje i letos

V rámci projektu jsou rekonstruovány kanalizace v Blansku a městských částech Horní Lhota a Dolní Lhota. Část bude probíhat i v obci Ráječko. Práce se rozběhnou opět naplno na většině míst koncem března nebo začátkem dubna a nutno dodat, že téměř všechny by měly být dokončeny do konce července.