Archiv článků
   za měsíc únor 2007

Kategorie: ostatní  

 


Umělecká litina v Blance

Ilustrační foto k článku: Umělecká litina v Blance

V pátek 2.února 2007 byla v Muzeu Blansko pokřtěna nová publikace „Umělecká litina ve sbírce Muzea Blansko“. Nebývalý zájem o tuto publikaci a uměleckou litinu celkově dává znát, že se litina se stala nedílnou součástí tváře města a je také jednou z věcí, která se turistům vybaví, když se řekne Blansko.


Dům dětí a mládeže zahájil provoz v nových prostorách na ulici Údolní

Ilustrační foto k článku: Dům dětí a mládeže zahájil provoz v nových prostorách na ulici Údolní

Dům dětí a mládeže (DDM) se stěhoval postupně po celém Blansku. Pamatuji jej v budově Rodkovského vily vedle ZŠ T. G. M., později byl v likusáku za stejnou školou na ulici Sladkovského. Nynější ředitelka Blanka Kostková přebírala při nástupu právě tento likusák, jehož prodej se stále řeší, rozestavěnou budovu na ul. B. Němcové, další likusák na Sadové, který byl v havarijním stavu, a táborovou základnu na Karolíně. Nyní se zdá, že je vše vyřešeno. DDM byly přiděleny nové prostory v bývalé školce na ulici Údolní.


SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2007

Srdečně Vás zveme k ekumenickému setkání, které se bude konat dne 2. března 2007 v 17.30 hodin v dřevěném kostelíku Církve československé husitské na ul. Rodkovského v Blansku.


10 nejkurióznějších dotazů v informační kanceláři

Kdo by si myslel, že turistická informační kancelář podává informace jen o pamětihodnostech, Moravském krasu, historických budovách nebo sportovištích, ten by se mýlil. Přinášíme vám TOP TEN KURIÓZNÍCH DOTAZŮ za rok 2006.


Nepořádek se nevyplácí

Ilustrační foto k článku: Nepořádek se nevyplácí

V Městské knihovně Blansko platí pro všechny přihlášené čtenáře Knihovní řád. Jako všechny veřejné knihovny má i blanenská knihovna v příloze tohoto řádu také uvedeny poplatky, které jsou srovnatelné s poplatky v jiných, stejně velkých knihovnách. Je to jednak zápisné a registrační poplatky, dále poplatky za různé služby jako je využití meziknihovní výpůjční služby, kopírování, skenování, tisk z počítače a poplatky za veřejný internet.


Silnice I/43 se uzavře nejméně na 11 týdnů

Ilustrační foto k článku: Silnice I/43 se uzavře nejméně na 11 týdnů

Letos na jaře bude Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Brno realizovat stavbu „Silnice I/43 Lažany – sanace násypu“. Tato investice byla plánována již v roce 2006, ale vzhledem ke stavebním aktivitám ve městě Blansku (kanalizace) byla po projednání s Městem Blansko odložena na rok 2007.Peníze z krajského rozpočtu míří i do Blanska

Rozpočet Jihomoravského kraje schválený na rok 2007 předpokládá výdaje ve výši 5,25 miliard Kč, příjmy ve výši 4,68 miliard Kč, na příjmové straně figurují ještě půjčky ve výši 563 milionů Kč.


Plavání dětí s rodiči

Oblastní charita Blansko, Centrum pro matku a dítě – Klub Ratolest nabízí plavání dětí a rodičů. Nejde o nácvik plaveckých pohybů, ale o vytvoření si vztahu k vodě, jakožto přirozenému prostředí. Děti si uvědomí vztah vody a jiné možnosti pohybu ve vodě – rozvíjí je to lépe fyzicky i psychicky.


Teen Challenge pomáhá závislým

V Blansku na ul. 9. května 3, v prostorách občanského sdružení LAVINA (LÁska VÍra NAděje) je nyní poskytována křesťanská pomoc závislým. Vedoucí poradny je Marek Novotný a konzultační hodiny zdarma poskytuje každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin.


Od poloviny ledna vedou do Brna i tísňová volání na 150 z pevných linek

V úterý 16. ledna došlo k útlumu Operačního a informačního střediska (OPIS) v Blansku. Jeho činnost v zásadním rozsahu (příjem tísňových volání 150 z pevné veřejné telefonní sítě území okresu Blansko, vyrozumívání orgánů státní správy a samosprávy, varování obyvatelstva a další) přebírá KOPIS HZS Jihomoravského kraje v Brně. Co se změní pro obyvatele, ale i pro hasiče, jsem se zeptal ředitele HZS JmK ÚO Blansko plk. Ing. Jiřího Maňouška.


Nemocnice Blansko obdržela certifikát jakosti ISO 9001

Ilustrační foto k článku: Nemocnice Blansko obdržela certifikát jakosti ISO 9001

V prosinci roku 2006 byl s úspěchem završen proces přípravy vybraných lůžkových oddělení k certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Certifikační audit, který proběhl ve dnech 13. a 14. prosince loňského roku prokázal, že byly splněny veškeré podmínky potřebné k získání certifikátu.


Taneční pro dospělé

Pro velký zájem se uskuteční jarní kurz Tanečních pro manželské a přátelské páry. Kurzy se budou konat každou neděli od 19.00 do 21.30 h v Dělnickém domě v Blansku. Začátek kurzu bude v neděli 11. 3., celkem čtyři lekce a závěrečný večírek.


Sborník Muzea Blansko – pohled do historie Blanska a okolí

Ilustrační foto k článku: Sborník Muzea Blansko – pohled do historie Blanska a okolí

Náhled na historické události v Blansku a jeho okolí přináší každoročně touto dobou Sborník Muzea Blansko. Přispívají do něj nejen odborní pracovníci blanenského muzea, ale i vážení historikové stejně jako amatérští nadšenci. Stočtyřicetistránkovou publikaci tak zaplňují rozsáhlé studie i kratší články.


Příspěvky pro postižené

V týdnu 7. – 14. 1. 2006 se konal v Blansku Alianční týden modliteb, kterého se účastnili křesťané z různých společenství. Setkání probíhala v Československé církvi husitské, Evangelické církvi metodistické, Bratrské jednotě baptistů, v kapli Domova důchodců a v církvi Římskokatolické.


Muzeum vydává brožuru o litině

Ilustrační foto k článku: Muzeum vydává brožuru o litině

V muzeu na konci loňského roku připravili novou brožuru s názvem „Umělecká litina ve sbírce Muzea Blansko“, která shrnuje nejzajímavější exponáty v expozici umělecké litiny.


Zubní pohotovost v I. pololetí 2007

O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 12.00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna 543 181 111, a to od 19.00 do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.