Archiv článků
   za měsíc březen 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 6. 4. do 14. 4. 2007. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů a olejů. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.


Setkání občanů s představiteli Města Blansko

Setkání se uskuteční ve středu 4. dubna v 17 hodin v Kině Blansko. Bude zahájeno vystoupím sportovního klubu Aerobic team Blansko pod vedením Mgr. Ivany Klimešové. Po tomto zahájení vedení Města zhodnotí uplynulý rok v Blansku a následně zodpoví ústní i písemné dotazy občanů.


Občanská sdružení musí přizpůsobit své názvy zákonu

Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko informuje, že podle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se musí název sdružení výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů.


Výkupna druhotných surovin v Horní Palavě končí

Na základě sdělení zástupce společnosti SITA CZ a. s. bude ukončen provoz výkupny papíru ve výkupně v Horní Palavě, a to k datu 6. dubna 2007. Po uvedeném termínu nebude již papír vykupován a budou prováděny pouze vyklízecí práce.


Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva

4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 27. 3. 2007 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Program...


Živnostenský úřad provádí výpisy z obchodního rejstříku

Od začátku roku legislativa umožňuje poště, notářům, hospodářské komoře i obecním úřadům zažádat si o přístup do databáze veřejné správy a poskytovat výpisy z obchodního rejstříku v místě působnosti úřadu. V rámci vlastní iniciativy a zkvalitnění služeb, neboť zákon toto nevyžaduje, nabízí službu podnikatelům od 1. března obecní živnostenský úřad v Blansku. Zřízení přístupu do databáze Město nic nestálo, je ze zákona zdarma.


Činnost městské policie v únoru 2007

Za uvedené období mimo jiné strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, osm přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v pěti případech provedli odchyt volně pobíhajících psů. Dále bylo na území města a integrovaných obcí vyhledáno a označeno osm vraků motorových vozidel.


Zápis dětí do mateřských škol

Ředitelky mateřských škol v dohodě se zřizovatelem oznamují, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na území města Blanska včetně městských částí pro školní rok 2007/08 proběhne na všech mateřských školách v pondělí 2. dubna 2007 v době od 12 do 16 hodin.


Uložení některých odpadů ve „Sběrném středisku odpadů“ bude od 1. dubna 2007 zpoplatněno

Dosud mohli občané města Blanska platící místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů veškerý odpad bezplatně odkládat ve SSO. V poslední době však dochází k nárůstu množství jiných než komunálních odpadů a ke zneužívání této služby některými občany a právnickými či fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.


Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2007/08

Ve dnech 6. a 7. února 2007 se na blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2007/08. Zapsáno bylo celkem 164 dětí, z toho 21 dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky v roce 2006.


Zahájení turistické sezony 2007 aneb Když na výlet, tak se žlutou ponožkou!

Ilustrační foto k článku: Zahájení turistické sezony 2007 aneb Když na výlet, tak se žlutou ponožkou!

Rok se s rokem sešel a opět se nám blíží slavnostní zahájení turistické sezony. Po úspěchu loňského pochodu „Ve stopách Kašpara Krásy Blanenského“ se Město Blansko společně s Městem Boskovice a Pivovarem Černá Hora tentokrát rozhodlo připravit společné zahájení sezony za celou přirozenou turistickou oblast Moravský kras a okolí.