Archiv článků
   za měsíc září 2007

Kategorie: ostatní  

 


Letní italská škola ve Scandianu aneb „Noi studiamo l’italiano!“

Ilustrační foto k článku: Letní italská škola ve Scandianu aneb „Noi studiamo l’italiano!“

Stejně jako před dvěma lety i letos vyvstal ze strany našeho nejstaršího partnerského města italského Scandiana návrh uspořádat tzv. Letní italskou školu se zaměřením na výuku italštiny a poznávání okolí tohoto severoitalského města. Osloveni byli studenti kurzů italštiny, které v Blansku probíhají. A mohlo se jet!


Dětský klub Ovečka

Novou bezplatnou volnočasovou aktivitu pro děti od 3 do 15 let nabízí občanské sdružení LAVINA. Je jí dětský klub Ovečka. Spousta her, příběhů a povídání, různé pohybové a rukodělné aktivity, písničky a malování, to vše čeká na děti každý pátek od 5. října vždy v 16.00–17.30 h v klubovně LAVINY na ulici 9. května 3. Klub vedou křesťané z blanenských církví. Cílem je smysluplně využít volný čas dětí a předáváním hodnot založených na biblických principech přispět k prevenci sociálně patologických jevů. Více na www.lavinablansko.cz.


Volnočasové aktivity v DDM zahajují

Dům dětí a mládeže Blansko nabízí ve školním roce 2007/2008 široké spektrum sportovních, vzdělávacích, technických a uměleckých oborů. Na výběr je z více jak 90 zájmových kroužků. Nabízí pravidelné aktivity pro děti i dospělé. Zahájení činnosti od 1. 10. 2007 v nových prostorách DDM na ulici Údolní. Přihlášky si můžete vyzvednout v Domě dětí a mládeže, Údolní 2, Blansko v pracovní dny od 8.00 do 18.00 h. Další informace na tel. 516 412 790, ddmblansko@ddmblansko.cz nebo na www.ddmblansko.cz.


Dny zdraví v Blansku

Město Blansko, Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko vás zvou na 7. ročník Dnů zdraví v Blansku.


Výtvarné tvoření

Oblastní charita Blansko, Centrum „PRO“ Blansko, Klub Ratolest, Sladkovského 2b, Blansko nabízí Výtvarné tvoření pro maminky s dětmi od 1 roku. Každou středu od 9 do 10.30 h. Zahájení od 3. 10. Zájemci, hlaste se na tel. 516 411 400 u pí Pavly Šimkové. Tvoření povedou: Pavla Šimková a Mgr. Hanka Novotná. Dále výtvarné tvoření pro maminky 1× za 14 dní ve středu od 18 do 20 h. Zahájení ve středu 3. 10. Tvoření povedou Leona Fousková a Barbora Müllerová.


V říjnu bez kina

V září bohatší program a více promítání, v říjnu zavřeno. Jeden měsíc bez filmů budou muset vydržet filmoví fandové, protože kino čeká nová investice.Mládeži pozor! Street Jam 2007 se blíží!

Padesát jedna nízkoprahových klubů z třiceti jedna měst celé České republiky připravilo v týdnu od 24. do 30. září desítky nejrůznějších akcí pro veřejnost v rámci Týdne nízkoprahových klubů. Mezi nimi i ten blanenský. V prostorách blanenského skateparku se v pátek 28. 9. 2007 uskuteční již 6. ročník happeningu s názvem Street Jam. Jako doprovodný program proběhne turnaj ve stolním fotbale a prezentace PVC klubu. Celý týden bude v klubu Den otevřených dveří.


Pronájem nebytových prostor

Kulturní středisko města Blanska nabízí k dlouhodobému pronájmu nebytové prostory o velikosti 70 m2 v prvním poschodí Kina Blansko. Minimální nabídková cena musí činit 1.200 Kč/m2/rok. Písemné nabídky s cenou a účelem využití zasílejte v zalepené obálce označené "Kino pronájem" a "Neotvírat" do 19. 10. 2007 na adresu: Kino Blansko, Pavel Langr, Hybešova 6, 678 01 Blansko.


Památník Karoliny Meineke

Ilustrační foto k článku: Památník Karoliny Meineke

V průběhu prázdnin byly dokončeny zemní práce na úpravě plánovaného „Rozária Karoliny Meineke“ před kostelem sv. Martina. Hotový je již vlastní památník, povrch v okolí byl srovnán a vysazen nový trávník. V roce 2008 bude následovat vytvoření šlapákové cesty kolem památníku a vysazení 162 sazenic celkem pěti odrůd růží, mezi nimi i odrůdy Carolina.


Přihlaste filmy z vašich cest do soutěže Okem dobrodruha

Rok s rokem se sešel a na dveře opět klepe termín uzávěrky filmové soutěže Okem dobrodruha, která je součástí blanenského cestovatelsko-outdoorového a filmového festivalu Rajbas Outdoor Kotlík.


Prvňáčci poprvé ve školní lavici

Ilustrační foto k článku: Prvňáčci poprvé ve školní lavici

Konec bezstarostného hraní a začátek povinností přinesl nový školní rok 147 dětem, které v Blansku nastoupily do prvních tříd.


Organizace představí volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny

Pokud nevíte, jak vyplnit volný čas svých dětí nebo i váš zbývající volný čas, neváhejte a přijďte se podívat 14. září 2007 od 9.00 do 18.00 hod. do malého sálu S2 v Dělnickém domě v Blansku. Letos poprvé se zde uskuteční Burza volnočasových aktivit, kterou organizuje DDM „Oblázek“ Blansko z pověření Komise mládeže Rady města Blanska.


Předprodej vstupenek Ticketstream v Blance

Informační kancelář Blanka se snaží vycházet svým zákazníkům neustále vstříc. Nyní nabízí předprodej vstupenek i ze sítě Ticketstream.


Škola plná pohody

V předchozích třech dílech jsme vysvětlili podstatu školního vzdělávacího programu. Seriál zakončujeme na ZŠ Dvorské, která dala svému ŠVP název „Škola plná pohody“. Vychází z motta: „Každý umí něco nejlépe“, které vystihuje individualitu žáků stejně jako nový přístup prosazovaný programem.


Rekondiční pobyty pro těžce tělesně postižené

Okresní organizace svazu tělesně postižených se mimo své aktivity jako je zapojení do projektu SROP, poradenství, bariéry apod. zabývá i pomocí v nelehkých životních situacích občanů těžce tělesně postižených, především vozíčkářů. Pro ně pořádá mj. i rekondiční pobyty s odborným programem a péčí. Zájemci se mohou obracet na Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Čapkova 6, kancelář Seifertova 3, tel. 516 411 117 nebo 728 202 083, 737 407 467.