Archiv článků
   za měsíc září 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 5. 10. do 13. 10. 2007. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů a olejů. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.


Hledáme prodejce na svatomartinský jarmark

Město Blansko nabízí výrobcům a prodejcům stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) účast na svatomartinském jarmarku lidových řemesel v sobotu 10. 11. 2007 v zámeckém parku v Blansku.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. 9. 2007

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pátek 28. 9. 2007. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Město nabízí objekt k demolici

Město Blansko oznamuje v souladu s usneseními č. 14 a 15 z 6. zasedání Zastupitelstva města Blanska konaného dne 18. 9. 2007, že nabízí bezplatně vyřazený objekt na pozemku parc. č. st. 2765 v k. ú. Blansko na ul. Pod Sanatorkou k demolici spočívající v jeho kompletním rozebrání a odvozu na skládku či jinému, zákonu odpovídajícímu využití, z důvodu nutnosti jeho odstranění pro uvolnění pozemků k výstavbě řadových rodinných domů.


Začíná oprava mostu u tunelu

Od čtvrtka 20. 9. 2007 od 7.00 hod. započne částečná uzavírka silnice směrem k Lipůvce z důvodu provádění opravy mostního objektu v rámci reklamace. Ukončení je naplánováno na 24. 10. 2007.


Uzavírka silnice III/37435 v Dolní Lhotě

Na základě Rozhodnutí Stavebního úřadu, oddělení silničního hospodářství v Blansku bude v pátek 21. 9. 2007 v době od 7.35 do 13.20 h uzavřena silnice č. III/37435 v Dolní Lhotě pro veškerý silniční provoz. Důvodem uzavírky je oprava železničního přejezdu na trati Českých drah.


Pořadník žadatelů o byt na internetu

Na základě podnětu z diskuzního fóra je v současné době na internetových stránkách města k nahlédnutí Směrnice č. 8/2005 o Hospodaření s byty v majetku Města Blansko včetně přílohy, ve které je uveden postup bodového ohodnocování jednotlivých žádostí.


Bezpečnost a veřejný pořádek o prázdninách

Prázdninové měsíce jsou pro většinu lidí především měsíce aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro policisty to však bývá období, které přináší specifické problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti související se zvýšeným pohybem osob ve městě, v rekreačních a turisticky zajímavých oblastech.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se uskuteční v úterý 18. 9. v 15.30 h ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Blansko na nám. Republiky 1.


Výměna řidičských průkazů

Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, že jsou povinni si jej vyměnit do 31. prosince 2007. K 31. srpnu zbývá vyměnit 3.897 dokladů z celkového počtu 7.776. Co musíte mít s sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15–20 dní. Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku. Řidičské průkazy vyřizuje Oddělení dopravně správních agend Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky, tel. 516 775 815 nebo 516 775 821.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Vzhledem k tomu, že se v odpadových nádobách určených na svoz komunálního odpadu znovu ve větší míře vyskytuje odpad ze zahrad, a to především jablka a jiné ovoce, připravilo pro vás opět Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. individuální svozy tohoto odpadu.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.