Archiv článků
   za měsíc leden 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Střípky ze zastupitelstva

Ilustrační foto k článku: Střípky ze zastupitelstva

Tentokrát s místostarostou Mgr. Ivo Polákem podrobněji o některých usneseních přijatých na posledním zasedání zastupitelstva. Začneme bodem, který byl nejdůležitější a asi nejvíce očekávaný.


Rodinné domy Pod Sanatorkou zajistí developer

Město Blansko vypsalo záměr prodat pozemky za účelem výstavby 14 řadových rodinných domů v lokalitě Pod Sanatorkou. Zajištění výstavby prostřednictvím jednotlivých stavebníků nevyšlo, ukázalo se pro některé z nich jako velmi náročné.


Provozování tomboly má svá pravidla

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že provozování tomboly je upraveno v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Na území města Blanska povoluje odbor provozování tomboly s herní jistinou do 50 tis. Kč.


Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení dávek pro zdravotně postižené odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva

Zveme vás na 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska konané v úterý 22. 1. 2008 od 16.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.


Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2008/2009

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 5. února 2008 od 14 do 17 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2008/09. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 6. února 2008 od 14.30 do 16 hodin.


Zájmové organizace mohou žádat o příspěvky do konce ledna

Termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2008 je stanoven do 31. 1. 2008. Žádosti musí být podány v souladu se směrnicí města č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ a na formulářích, které tvoří přílohy této směrnice.


Kdo si zapomněl vyměnit doklady, nyní už zaplatí

Lidé hojně využili poslední loňský úřední den na Silvestra. Otevřena měla jen některá oddělení, hlavně na odboru vnitřních věcí kvůli výměně dokladů. Více jak sto lidí si tento den přišlo vyměnit řidičský průkaz a přes padesát občanský průkaz, to jsou jindy týdenní hodnoty.


Cyklostezka na sportovním ostrově se letos prodlouží

V návaznosti na dokončenou část cyklostezky u Salmova jezu je investičním odborem připravována projektová dokumentace pro navazující trasu, která povede přes Sportovní ostrov, park u zastávky ČD, dále podél břehu řeky za nákupní zónou na ulici Svitavské a bude ukončena u autobusového nádraží.


Město vyhlašuje výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Finanční prostředky fondu jsou určeny k poskytování účelových půjček pro rok 2008, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu.


Změny zákonů v sociální oblasti od 1. 1. 2008

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přináší s účinností od 1. 1. 2008 mimo jiné i novelu zákona o životním a existenčním minimu, novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi a novelu zákona o sociálních službách. Zde jsou podstatné změny.


Svoz a sběr vánočních stromků

Svoz a sběr vánočních stromků proběhne ve dnech 7. 1. a 21. 1. 2008.