Archiv článků
   za měsíc duben 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Rozpočet 2008 je zaměřený na investice

Rozpočet na rok 2008 byl zpracovaný jako vyrovnaný. Na straně příjmu i výdajů pracuje s částkou 467,6 mil. Kč. Ta se může ještě navýšit o předpokládané dotace, které v rozpočtu zatím nejsou zapracovány. Kapitálové výdaje, v nichž jsou zahrnuty investiční akce, jsou navrženy ve výši 80 mil. Kč.Připravuje se stavba kruhové křižovatky „u okresu“

Ilustrační foto k článku: Připravuje se stavba kruhové křižovatky „u okresu“

O přestavbě křižovatky Smetanova – Sadová – nám. Republiky na okružní se hovoří už delší dobu. Město Blansko ji ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Jihomoravskou plynárenskou připravuje na letní období tohoto roku.


Dotace pro město na rok 2008

Ilustrační foto k článku: Dotace pro město na rok 2008

K 31. 3. 2008 bylo odborem INV podáno 13 žádostí o dotace na stavební projekty. Celkový objem požadovaných dotací činí 44,3 mil. Kč. Dofinancování z rozpočtu Města se předpokládá ve výši 13,3 mil. Kč. Celkové náklady všech projektů jsou stanoveny na 57,7 mil. Kč.
Svoz nebezpečných odpadů v dubnu 2008

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech 11. 4. – 19. 4. 2008. Dny, časy a trasy jsou dále uvedeny.


Setkání vedení Města Blansko s občany v městských částech

Pravidelná setkání s občany zahajuje jako vždy akce v Blansku, již tradičně v sále kina. Na ně navazují postupně další setkání s občany v městských částech. Rozpis jednotlivých termínů včetně zástupce Města Blansko uvádíme níže.