Archiv článků
   za měsíc září 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Harmonogram svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2008

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 10. 10. do 18. 10. 2008.


Konečný termín pro výměnu občanských průkazů se blíží

Letos probíhá čtvrtá a také poslední etapa výměny občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů. Týká se všech OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.


Střípky ze zastupitelstva

Ilustrační foto k článku: Střípky ze zastupitelstva

Krátké komentáře starostky města Blanska k některým projednávaným bodům na posledním zasedání zastupitelstva.


Deratizace města Blanska

V měsících září–listopad bude prováděna ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Mimořádné rozšíření úředních hodin na úseku řidičských průkazů

V současné době vrcholí mimořádné období vydávání nových průkazů profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) a výměn řidičských průkazů. Z tohoto důvodu Městský úřad Blansko mimořádně rozšiřuje úřední hodiny na úseku řidičských průkazů.


Rada jmenovala nového ředitele městské policie

Ilustrační foto k článku: Rada jmenovala nového ředitele městské policie

S účinností od 15. září byl Radou města Blanska jmenován do funkce ředitele Městské policie Blansko dosavadní zástupce ředitele Ing. Martin Lepka.


Rada schválila podmínky pro prodej bytů

Pracovníci odboru komunální údržby vytvořili obecná pravidla pro prodej bytů v majetku Města. Tento prodej nyní posvětila i rada přijetím usnesení č. 36, v němž souhlasí s prodejem bytových domů, ve kterých minimálně 75 % nájemců vyjádřilo svůj zájem o odprodej.


Z činnosti městské policie o prázdninách

Letní prázdninové měsíce červenec a srpen jsou pro většinu lidí především měsíce dovolených a aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro strážníky městské policie to však bývá období, které přináší specifické problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Tyto souvisí především s provozem letních zahrádek s občerstvením, s konáním různých sportovních a kulturních akcí a také se zvýšeným pohybem osob ve městě.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 16. 9. 2008 v 15.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu:Výluka na pracovištích odboru vnitřních věcí

Ve dnech 4. a 5. září 2008 bude ministerstvem vnitra převeden centrální systém informačních systémů správních evidencí na vyšší verzi operačního systému. Z těchto důvodů budou pro veřejnost ve čtvrtek 4. září a v pátek 5. září 2008 uzavřena pracoviště cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel.