Archiv článků
   za měsíc říjen 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Velkokapacitní kontejnery v listopadu 2008

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci listopadu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Regulované nájemné v obecních bytech jde nahoru

Rada po projednání zvýšení měsíčního nájemného pro rok 2009 v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu nevyužila možnosti plného navýšení měsíčního nájemného.


Svoz odpadu ve svátek

Svoz komunálního odpadu proběhne i v úterý 28. 10. 2008. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Rekonstrukce komunikace Na Lukách

Ilustrační foto k článku: Rekonstrukce komunikace Na Lukách

Tato komunikace vyřeší napojení komunikací Jungmannovy a Na Lukách s ulicí Na Brankách. Dále bude prodloužen chodník z ulice Jungmannovy k ulici Na Lukách a v neposlední řadě vyřešen odvod balastních vod, vyvěrajících ze zahrad blízkých domů a nyní natékajících do splaškové kanalizace.


Činnost městské policie v září 2008

V uvedeném období strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, 20 přestupků proti majetku – převážně drobné krádeže v obchodních domech, a byly provedeny čtyři odchyty volně pobíhajících psů.


Odbor školství připravuje nové projekty

Odbor školství mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko dokončuje přípravu dalších dvou projektů financovaných z prostředků EU. Oba projekty jsou zaměřené na zkvalitnění podmínek pro výchovně vzdělávací činnost blanenských škol.


Město opravilo elektroinstalaci ve dvou domech

V září proběhla rekonstrukce elektroinstalace ve dvou městských bytových domech na ul. Údolní 13 a 15. Prováděna byla za provozu, což bylo problematické a náročné pro obě strany, jak firmu, která rekonstrukci prováděla, tak i nájemce jednotlivých bytů.


Pokračuje rekonstrukce přechodů a parkovišť

Druhou etapou pokračuje na mnoha místech v Blansku odstraňování bariér pomocí předláždění částí chodníků, vytvoření umělé vodící linie pro nevidomé a nového uložení nájezdových obrubníků.


MŠ Údolní: Slavnostní otevření nové školní zahrady

Ilustrační foto k článku: MŠ Údolní: Slavnostní otevření nové školní zahrady

Město Blansko a Dřevoartikl spol. s r. o. Znojmo vás zvou na slavnostní otevření školní zahrady u MŠ Údolní. Uskuteční se v pondělí 6. října v 11.00 h. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z ROP Jihovýchod.