Archiv článků
   za měsíc prosinec 2008

Kategorie: cestovní ruch  

 Ztráty a nálezy

Ve zpravodaji pravidelně zveřejňujeme předměty odevzdané do ztrát a nálezů na podatelně MěÚ Blansko. Zákon praví: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.“