Archiv článků
   za měsíc leden 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Přísnější podmínky na energetickou náročnost budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky přijatou novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií stanovilo přísnější podmínky na energetickou náročnost budov, a to s účinností od 1. 1. 2009. Splnění požadavků uvedených předpisů dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (PENB).


81 řidičů se loni „vybodovalo“

Z celkových 33.429 registrovaných řidičů jich v loňském roce dosáhlo plného počtu 12 trestných bodů 81 z nich.


Systém pomoci v hmotné nouzi

Převážnou náplň činnosti oddělení hmotné nouze činí vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi klientům, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci. Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/10

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 3. února 2009 od 14.00 do 17.00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/10. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 4. února 2009 od 14.30 do 16.00 hodin.


Základní a mateřské školy v číslech

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných) a 30 mateřských škol, z toho je 12 organizačně začleněno do základních škol jako jejich součást.


Informace k prodeji městských bytů

Zastupitelstvo na svém 12. zasedání dne 16. 12. 2008 schválilo Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko. Součástí Pravidel je seznam domů určených k prodeji, přibližný harmonogram, tj. postup prodeje a formuláře žádostí.


Jaké akce jsou plánovány na rok 2009?

Ilustrační foto k článku: Jaké akce jsou plánovány na rok 2009?

Kolik se toho letos zrealizuje, záleží hodně na úspěchu již podaných žádostí o dotace. Mezi těmito projekty jsou např. parkoviště na ulici Dvorské vedle hřbitova, hřiště v Dolní Lhotě a malá dětská hřiště na území města Blanska.Střípky ze zastupitelstva

O některých schválených usneseních z prosincového 12. zasedání zastupitelstva podrobněji se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.Přehled dotací v roce 2008

Přehled podaných žádostí o dotaci k 28. listopadu 2008.