Archiv článků
   za měsíc prosinec 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne tentokráte ve změněném režimu. Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby odkládali v měsíci lednu vánoční stromky vedle nádob na tříděný odpad. Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2010, a to každé úterý.


Svoz odpadů o vánočních svátcích

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pátek 25. 12. 2009 i 1. 1. 2010. To znamená, že proběhnou svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžných termínech svozu. Změny viz dále.Školy smí nařídit chřipkové prázdniny

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.Při nákupu vždy vyžadujte doklad

V souvislosti s vánočními nákupy a na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko doporučujeme zákazníkům, aby při uskutečňování nákupů vždy vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby (není povinností obchodníka doklad vydávat – pouze na vyžádání zákazníka).


Dům s pečovatelskou službou má novou elektroinstalaci

Koncem listopadu byla ukončena rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě 9.května 1 (dům s pečovatelskou službou). V současné době se provádějí malířské práce chodeb a společných prostor. Finanční náklady na rekonstrukci této elektroinstalace činily 999.799 Kč včetně DPH. Realizace rekonstrukce za provozu do značné míry omezovala užívání bytů jednotlivým uživatelům, kterým tímto děkujeme za pochopení a jejích vstřícný přístup.


Lidé o veřejnou službu nemají zájem

Lidem pobírajícím dávky na živobytí déle než půl roku, kteří nezačnou pracovat pro obec či charitu, dávky ještě více klesnou. I přesto je jejich zájem minimální.


Otvírací doba informační kanceláře o Vánocích

Informační kancelář Blanka bude mezi svátky uzavřena. Posledním dnem, kdy si u nás budete moci zakoupit případné vánoční dárky, bude pondělí 21. 12. 2009, znovu otevřeme v pondělí 4. 1. 2010.


Komise pro občanské záležitosti bude navštěvovat jubilanty starší 80 let

S účinností od 1. 1. 2010 se zvyšuje věková hranice pro návštěvu jubilantů na 80, 85, 90 let a více. V platnosti zůstává postup s vyslovením souhlasu s návštěvou člena komise pro občanské záležitosti. Je nutné, s ohledem na dodržení zákona o ochraně osobních údajů, písemné vyslovení souhlasu občana – jubilanta, s návštěvou člena Komise pro občanské záležitosti.


Střípky ze zastupitelstva

Starostka města Blanska krátce o nejdůležitějších usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města.


Blanensko – silnice bez zimní údržby

Seznam silnic v zimě neudržovaných na území v působnosti úřadu města Blansko s rozšířenou působností pro zimní období 2009–2010.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 12. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.