Archiv článků
   za měsíc březen 2011

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Starosta přijal učitele základních škol

Ilustrační foto k článku: Starosta přijal učitele základních škol

Starosta Lubomír Toufar se rozhodl pokračovat v tradici založené jeho předchůdkyní Jaroslavou Královou a v Den učitelů přijal na radnici vybrané zástupce tohoto povolání z blanenských základních škol.


Dopravci mají od dubna vyhrazený úřední den

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí oznamuje, že počínaje měsícem dubnem 2011 budou úterní úřední hodiny oddělení dopravních agend vyhrazeny jen pro dopravce.Zalesňování po loňské větrné kalamitě

Během léta a podzimu loňského roku vlastníci a správci postižených lesních pozemků zpracovávali rozsáhlé polomy, při kterých bylo na území ORP Blansko vytěženo téměř 200.000 m³ dřevní hmoty.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2011

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny opět pouze 2× (duben, září).


Deratizace ve městě Blansku

V období březen–červen 2011 bude v Blansku prováděna ohnisková deratizace.


Rádce nejen pro začínající podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo aktualizovanou příručku Rádce podnikatele. Její verze byla vydána již v roce 2006, v souvislosti se spuštěním projektu centrálních registračních míst pro podnikatele.


Střípky ze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém 3. zasedáním dne 8. března 2011 schválilo všemi přítomnými hlasy rozpočet na rok 2011. Tímto usnesením se otevírá možnost realizovat plánované investiční akce v částce přesahující 120 milionů korun.Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2010

Městský úřad v Blansku, odbor sociálních věcí vyplácel v roce 2010 dávky pomoci v hmotné nouzi do 432 domácností (v roce 2009 to bylo 354 domácností).
Kamery pomohly dopadnout zloděje

Kamerový systém je velkým pomocníkem při pátrání po pachatelích, obzvláště tehdy, pokud jsou strážníci na přečin neprodleně upozorněni.Výzva k podání žádostí o dotace na obnovu kulturních památek

Vlastníci památek mohou nyní podávat žádosti o dotace. Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2011 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.


Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Od října do prosince 2010 probíhal v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR na území města Blansko a dále ve vybraných obcích správního obvodu výzkum potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb.


Mění se podmínky pro úhradu poplatků – jsou mnohem přísnější

Od 1. 1. 2011 vešel v platnost nový daňový řád č. 280/2009 Sb., který nahradil procesní předpis upravující správu daní a poplatků tj. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Podle nového daňového řádu bude tedy postupováno při vymáhání poplatků.


Lesní zvěř dostává léky v krmivu

Dne 12. února letošního roku, což byl jednotný termín pro celý Jihomoravský kraj, předkládali myslivečtí hospodáři v honitbách správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko spárkaté zvěři léčivo v medikovaném krmivu.


Komise pro občanské záležitosti zahájila činnost

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blansko zahájila dne 17.února 2011 opět svoji činnost. Její složení je prakticky stejné jako v předchozích letech a tvoří ji 27 členů, převážně žen.


Opraví silnice zničené po zimě

Město Blansko každoročně se závěrem zimního období připravuje zajištění oprav výtluků a poškozených míst na pozemních komunikacích.