Archiv článků
   za měsíc červenec 2011

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Vyhodnocení hlasování „Rekonstrukce hřiště Palava“

Ilustrační foto k článku: Vyhodnocení hlasování „Rekonstrukce hřiště Palava“

Výsledky jsou patrné z grafů. Vyrovnaný boj svedla varianta F a A. Každá z nabídnutých variant obdržela hlasy, poslední hlas byl zaslán 25. 7. 2011 ve 22.50 h, pouze dva hlasovací lístky byly zaslány poštou. Anketa byla zhlédnuta na webových stránkách 2.154×.


Svoz kompostovatelného odpadu

V srpnu začne pravidelný svoz kompostovatelného odpadu – např. ovoce, zeleniny, trávy, listí, plevele apod.
Upozornění na aktuální povinnost zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru

Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.Návrh Územního plánu Blansko

Na přelomu ledna a února 2011 byl projednán Koncept územního plánu Blansko s vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území, zpracovaný brněnským Atelierem URBI, s.r.o. Projednání Konceptu bylo uzavřeno do „Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Blansko“, schválených na červnovém zasedání Zastupitelstva města Blansko. Na základě tohoto podkladu byla dokumentace Konceptu projektantem upravena a předložena do projednání, které je členěno na fáze „Společné jednání“ – s dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí pro kterou se pořizuje a sousedními obcemi a „Řízení o návrhu“ – s veřejným projednáním, které bude zahájeno po uzavření předchozí fáze a posouzení Návrhu územního plánu krajským úřadem. Toto veřejné projednání proběhne v posledním čtvrtletí 2011 a bude oznámeno veřejnou vyhláškou a ostatními v místě obvyklými způsoby.Anketní lístek „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PALAVA“

Ilustrační foto k článku: Anketní lístek „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PALAVA“

Město Blansko připravuje rekonstrukci dětského hřiště Palava. Jeho součástí bude mimo jiné i odstranění nevyhovujících herních prvků, doplnění dopadových plocha rozšíření o nové herní prvky, a příp. doplnění o fitness prvky apod. Návrh není definován Městem Blansko, ale firmami mající o realizaci dětského hřiště zájem. Jejich návrhy Vám předkládáme k posouzení. Hlasovat můžete do 25. 7. (Doplněny průběžné výsledky)


Projekt vzdělávání zaměstnanců úřadů úspěšné pokračuje

Na MěÚ Blansko zdárně pokračuje projekt vzdělávání v e-Governmentu v ORP Blansko. Zaměstnanci úřadu, organizací zřízených městem a obcí ORP Blansko se zde mohou bezplatně vzdělávat v různých kurzech v nabídnutých tématech od úvodu do spisových služeb, přes Word pro začátečníky, autorizovanou konverzi dokumentů, agendy Czech POINT apod.


Nákupům na ulici je lepší se vyhnout

Nákupy od pouličních prodejců se zdají být mnohdy velmi výhodné, ale Sdružené ochrany spotřebitelů před nimi varuje.


Investiční akce o prázdninách

Léto neznamená vždy jen dovolenou a odpočinek. O prázdninách se uskuteční nebo bude v Blansku a městských částech zahájeno mnoho investičních akcí.


Rozšířené úřední hodiny pro vydávání pasů

V období zvýšeného zájmu o cestování v měsících duben až září letošního roku mohou občané, kteří navštíví Městský úřad Blansko, správní oddělení odboru vnitřních věcí, využít i úterních a pátečních úředních hodin.


Informační kancelář Blanka má v letní sezoně otevřeno denně

Informační kancelář Blanka i letos v letní sezoně rozšíří svoji provozní dobu pro veřejnost na sedm dní v týdnu. Již čtvrtým rokem tak mohou turisté v Blansku získat informace o regionu a tipy na výlety i v sobotu a v neděli.


Příprava nového Územního plánu Blansko vstupuje do závěrečné fáze

Na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP Blansko, shrnujících výsledky projednání Konceptu ÚP Blansko, které schválilo Zastupitelstvo města Blansko 7. června 2011, bude do poloviny července ateliérem URBI, s.r.o., Ing. arch. Jany Benešové, zpracována výsledná dokumentace, která bude projednána nejprve s dotčenými orgány a ve třetím čtvrtletí 2011 pak bude předložena veřejnosti.


Tábory pro děti s podporou Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj již třetím rokem zajišťuje tábory pro děti z rodin, které se zejména z důvodu ztráty zaměstnání nachází v nepříznivé finanční nebo sociální situaci.