Archiv článků
   za měsíc květen 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Proběhne velká investiční akce v rámci vodárenské infrastruktury

V rámci okresu Blansko dojde v nejbližší době k zásadní rekonstrukci páteřních vodovodních přivaděčů a jiným menším investičním akcím v rámci vodovodů a kanalizací. Jedná se o významný projekt co do rozsahu, tak do potřeb regionu, jehož uskutečněním by se měla vyřešit problematika zásobování pitnou vodou zejména v Blansku a v Boskovicích.


Myslivecký rok 2012/2013 na území ORP Blansko

Posledním březnovým dnem roku 2013 skončil myslivecký rok 2012/2013. Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 12. až 14. dubna tohoto roku v Černé Hoře.


Hospodaření v městských lesích

Ilustrační foto k článku: Hospodaření v městských lesích

Město Blansko má v současné době ve svém vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa o celkové rozloze 63,74 ha z čehož porostní půda je 58,50 ha o celkové zásobě dřevní hmoty 15 372 m³. Průměrná zásoba na 1 ha činí 263 m³.

Představujeme strategický plán – 4. část

Naposledy o strategickém plánu. S místostarostou města Blanska Jiřím Crhou o Kultuře, školství, bydlení ve městě a ekonomice města.Květinový den v Blansku

Dne 15. května 2013 proběhne i ve městě Blansku celostátní veřejná sbírka "Český den proti rakovině", známější spíše pod názvem Květinový den. Jde o tradiční a jednu z nejstarších charitativních akcí u nás, letos se jedná již o její sedmnáctý ročník.

Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.Pozvánka na vzpomínkový akt ke Dni vítězství

Dne 8. května 2013 se u příležitosti 68. výročí Dne vítězství uskuteční v 10:00 hodin tradiční vzpomínkový akt u památníku Rudoarmějce. Program vzpomínkového aktu začne v 09:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu položení věnců k památníku padlých spoluobčanů dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města, zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského sdružení rehabilitovaných.Blanenští majitelé chat zaplatí za komunální odpad méně

Zastupitelstvo Města Blanska na svém zasedání 23.04.2013 schválilo snížení poplatku za komunální odpad pro majitele, kteří vlastní na území města Blanska stavbu k individuální rekreaci a současně mají ve městě Blansku trvalé bydliště. Tito majitelé budou platit pouze 50 % ročního poplatku za chatu.