Archiv článků
   za měsíc srpen 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2013

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsícizáří dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.
Jak a kde vyměnit biologický odpad za hotový kompost

Občané města Blanska a jeho městských částí, kteří odevzdají v kompostárně biologicky rozložitelný odpad, mají možnost si zdarma odebrat hotový kompost ve stejném množství. Stejný princip platí, pokud biologicky rozložitelný odpad (BRO) odevzdají na některém sběrném středisku odpadů ve městě Blansku (dále jen SSO).


Většina honiteb již má své nájemce

Výběrová řízení na další desetiletý pronájem honiteb státního podniku Lesy České republiky, s. p. se chýlí ke konci. Na území obce s rozšířenou působností Blansko se jedná o 11 honiteb z celkového počtu 28, z nichž devět vlastní přímo Lesy České republiky, s. p. a dvě honitby pak spoluvlastní v rámci honebního společenstva.