Archiv článků
   za měsíc září 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Zocelte se v recyklaci

Ilustrační foto k článku: Zocelte se v recyklaci

Každý, kdo v období od 01.10.2013 do 15.12.2013 odevzdá na sběrný/é dvůr/y nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení vyjmenovaný vysloužilý elektrospotřebič, se může zapojit do soutěže o poukázku k nákupu elektrozařízení u místního prodejce.


Místo podpisu nevýhodných smluv rovnou volejte městskou policii

Městský úřad Blansko na základě poznatků z posledních týdnů znovu upozorňuje občany města na skutečnost, že  od počátku roku 2013 platí v Blansku zákaz podomního a pochůzkového prodeje stanovený nařízením Rady města Blansko. Přesto někteří podomní prodejci tento zákaz nadále  překračují.


Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko 2013

Vážení občané, předkládáme Vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Znovu se chceme ptát Vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.

Volby PS PČR – první zasedání okrskových volebních komisí

Starosta Města Blansko svolává podle § 14c písm. d) zákona Č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů první zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční v úterý 15.10.2013 od 14:00 hodin v sále budovy Okresního soudu Blansko, Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko.


Dohody o výkonu pěstounské péče

Od 01.01.2013 je účinná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která v širokém rozsahu upravuje mimo jiné i oblast pěstounské péče.Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot

1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem.


Zrušení úředního dne v úterý 24. září 2013

Z technických důvodů je zrušen úřední den v úterý 24.09. s rozšířenými hodinami  pro veřejnost od 08:00 do 14:00 hodin. Týká se to úseků:  občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin a pro dopravce také přepážek řidičské průkazy a evidence vozidel. Nebude otevřena ani pokladna.


Na podzim proběhne ve městě Blansku deratizace

V období září – listopad 2013 bude prováděna ohnisková deratizace ve městě Blansku. Jedná se o podzimní etapu. Deratizace bude prováděna firmou SENTRAC spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. Občané mohou i nadále hlásit výskyt hlodavců na veřejných prostranstvích na odbor KOM, tel. 516 775 139, kde budou požadavky shromažďovány a následně předány firmě k provedení deratizace.Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku

Ilustrační foto k článku: Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku

O letošních letních prázdninách se po roce opět otevřely brány Dětského dopravního hřiště v Blansku. Do těchto prostor se běžně děti dostanou pouze v rámci výuky dopravní výchovy na základních školách. Avšak finanční rozpočty některých základních škol, zejména těch menších a vzdálenějších od Blanska, neumožňují, aby se děti pravidelně účastnily tohoto typu výuky.


Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 17.09.2013 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...


Uzavírka silniční tepny I/43 Lipůvka-Lažany značně ovlivní provoz ve městě

Z důvodu odfrézování staré vozovky a pokládky nové vrstvy bude ve dnech 17.9.-1.10.2013 uzavřena státní silnice I/43 v úseku Lipůvka-Lažany, jedná se o úplnou uzavírku s výjimkou veřejné dopravy. Veškerý provoz bude tedy převeden v obou směrech na Blansko. Lze předpokládat, že doprava ve městě bude v těchto dnech vyžadovat maximální pozornost ze strany všech účastníků silničního provozu.


Město hledá vánoční strom

I když jsou vánoční svátky ještě daleko, nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Proto bychom vás chtěli požádat o pomoc s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.
Vestibul radnice prochází plánovanou rekonstrukcí

Ilustrační foto k článku: Vestibul radnice prochází plánovanou rekonstrukcí

Od konce měsíce srpna probíhají stavební práce na vestibulu radnice. V současnosti se odstraňují stropní konstrukce a demoluje se prostor bývalé malé zasedací místnosti. V rámci modernizace těchto prostor dojde i k doplnění funkcí bezprostředně souvisejících s nově zrekonstruovanou obřadní síní, jako je šatna, bezbarierové WC s přebalovacími pulty. Práce budou dokončeny začátkem listopadu.