Archiv článků
   za měsíc říjen 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Vodní díla v Blansku čeká zimní přestávka

Ke dni 31. října 2013 bude v Blansku ukončen provoz fontán „Nová Punkva“ na náměstí Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a také kašen na náměstí Svobody i v zámeckém parku. Po zimní přestávce bude jejich provoz opět obnoven v příštím roce koncem měsíce dubna.
Blanenská delegace na oslavách v Legnici

Ilustrační foto k článku: Blanenská delegace na oslavách v Legnici

Na oslavy 20. výročí partnerství mezi německým Wuppertalem a polskou Legnicí byli pozváni hosté ze všech legnických partnerských měst. Z Blanska do Legnice vyrazila tříčlenná delegace.


Došlo k novele zákona o odpadech

Od 1. října tohoto roku platí novela zákona o odpadech, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 169/2013 Sb. Má za cíl odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.Pozvánka na pietní vzpomínku

Komise pro občanské záležitosti, církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 3. listopadu 2013 ve 14:30 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10.2013

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 28.10.2013. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.
Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa: úseky G a H do konce tohoto roku

Ilustrační foto k článku: Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa: úseky G a H do konce tohoto roku

Odbor investičního a územního rozvoje by rád uzavřel do konce tohoto roku dvě investiční akce, které byly z řad veřejnosti často připomínkovány. Jedná se především o úseky G a H v rámci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa a dále o komunikační propoj A-B mezi stávajícími cyklostezkami na Sportovním ostrově.


Blansko získalo Čestné uznání za vybudování dětských hřišť

V prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla krajského úřadu byly v úterý 17. září 2013 vyhlášeny výsledky takzvaného zeleného úřadování. Ocenění za významné počiny v environmentální oblasti převzali zástupci obecních a městských úřadů jižní Moravy z rukou ředitelky krajského úřadu JUDr. Věry Vojáčkové.


Město nabídlo plochy v centru města a na Písečné developerům

Dopis podepsaný starostou města obsahující informace o možném využití pozemků zamířil do sídel 14 velkých developerských firem. Město věří, že se tímto způsobem podaří najít vhodného zájemce pro přestavbu centra města nebo výstavbu bytových domů na sídlišti Písečná.


Konec hracích automatů v Blansku

Zastupitelstvo města Blanska přijalo na svém zasedání dne 17.9.2013 Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Město tak využilo možnosti, kterou mu dává příslušný zákon s tím, že hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je snaha omezit negativní dopady hazardu na obyvatele města. Zákaz začne platit 1. listopadu.


Termíny prázdnin ve školním roce 2013/2014

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.Týden sociálních služeb

Ve dnech 07.–13.10.2013 se bude již pátým rokem konat celorepubliková akce Týden sociálních služeb, tentokrát s mottem „Stabilita, jistota a bezpečí“.Město otevřelo novou třídu v mateřské škole v Dolní Lhotě

Ilustrační foto k článku: Město otevřelo novou třídu v mateřské škole v Dolní Lhotě

Vedení města Blanska se rozhodlo navýšit kapacitu v mateřských školách v Blansku o 25 dětí vybudováním nové třídy v mateřské škole v Dolní Lhotě, která je součástí ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. Jednak z důvodu požadavků ze strany tamní občanské aktivity, jednak proto, že rekonstrukce byla nejjednodušší co do nákladů a rychlosti realizace.
Pro začínající podnikatele bylo zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“

Při Živnostenském úřadu Magistrátu města Brna je zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“, jehož úlohou je usnadnit vstup do podnikání začínajícím poskytovatelům služeb – občanům EU, a to nejen na základě živnostenského oprávnění, ale zejména jiných druhů podnikatelských oprávnění.


Otevřený dopis starosty města starostům okolních obcí a měst

Starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar se v souvislosti s nedávno schváleným  zákazem loterií a jiných podobných her na území města obrací otevřeným dopisem na starosty všech obcí a měst správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a dále také na  starosty Boskovic, Letovic, Velkých Opatovic, Kunštátu, Tišnova, Kuřimi a Vyškova. Vyzývá je k iniciování obdobného kroku na jejich území. Přinášíme plné znění dopisu.


Ministerstvo životního prostředí vyzývá k připomínkování koncepce vlivu na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013“.


Den otevřených dveří v poradně pro rodinu

V rámci Dne otevřených dveří máte v pondělí 7. října 2013 možnost seznámit se s činností a s nabídkou poskytovaných služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy na ulici Sladkovského 2b. Den otevřených dveří je určen široké veřejnosti.